Aqua Nederland Vakbeurs

Aqua Nederland Vakbeurs 2016 heeft u net bezocht maar dé meest succesvolle waterbeurs van Nederland vindt ook in 2017 weer plaats! Op 21, 22  en 23 maart 2017 vindt Aqua Nederland Vakbeurs weer plaats bij Evenementenhal Gorinchem. 

Tijdens de succesvolle 2016 editie hebben we ruim 320 exposanten mogen ontvangen. Tijdens de komende editie kan dit aantal alleen maar groeien!

Vanwege het grote succes gaan we uitbreiden. In 2017 wordt de beursvloer nog groter. Er wordt op dit moment hard gewerkt door het team van Aqua Nederland Vakbeurs om de indeling van de beursvloer vast te stellen. Als bezoeker maakt u tijdens Aqua Nederland Vakbeurs kennis met alle belangrijke spelers uit de waterbranche! U legt op de beursvloer direct contact met de voor u belangrijke partijen.

Ook in 2017 wordt Aqua Nederland Vakbeurs weer in combinatie met RioleringsVakdagen georganiseerd. Als bezoekers van Aqua Nederland Vakbeurs kunt u beide beurzen gratis bezoeken. Nieuwe samenwerkingen komen zo makkelijk tot stand. 

Ook tijdens komende editie presenteren exposanten de nieuwste innovaties en producten op het gebied van waterbehandeling, -management en -technologie tijdens de beurs.

Naast een vernieuwde en uitgebreide beursvloer wordt ook een uitgebreid kennisprogramma toegevoegd aan de beurs. Kennis en innovatie staan dus centraal!

Kortom, deze vakbeurs mag u als brancheprofessional niet missen! 

 

                

 

Bezoekersprofiel

 

 


Exposantenprofiel

 

 

Actueel

Beursprogramma

Dag 1   dinsdag 21 maart 2017 12.00 - 20.00 uur
09.30 - 12.15

Programma dinsdag 21 maart: seminar Samenwerking in de waterschapsmarkt, bedrijven en opdrachtgevers aan zet.
Schrijf u hier in voor het seminar Marktvisie waterschappen.
Waterschappen en bedrijven hebben afgesproken om te werken aan de vernieuwing in de waterschapsmarkt. De bouwstenen die bijdragen aan vernieuwing zijn: maximale maatschappelijke waarde, de mens staat centraal en een gezonde bouwkolom. Belangrijk is het daarbij om elkaar te ontmoeten en de vernieuwing concreet vorm te geven. In dit seminar willen we dat doen door niet alleen de visie uit te dragen maar ook door te leren van praktijkvoorbeelden met betrekking tot samenwerking.

Dit seminar is bestemd voor alle betrokkenen bij opdrachten in de waterschapsmarkt: projectmanagers, opdrachtgevers, tendermanagers, technisch managers, omgevingsmanagers, uitvoerders, toezichthouders en contractmanagers.

Programma
09:30 uur Ontvangst

10:00 uur Opening en welkom door dagvoorzitter
Edwin Lokkerbol

10:05 uur Marktvisie waterschappen: wat levert het u op?
Frank Buijs (ENVAQUA)

10:30 uur Uitleg over het belang en de aanpak van waterschappen vanuit het Platform Watershapswerken
Patrick Blom (Waterschap Vallei en Veluwe)

11:00 uur Pauze

11:15 uur Workshops / Voorbeelden uit de praktijk

11:15 uur Workshop I
Leren van project 9RWZI Brabantse Delta
Christiaan Hakstege (GMB) en John Gooiker (WSBD)

11:45 uur Workshop II
Samenwerking de succesfactor bij renovatie RWZI Den Bosch
Antoine van Geffen (Waterschap Aa en Maas)

12:15 U bent van harte uitgenodigd op de Aqua Lounge tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs.

 

 

NWP, Water Alliance en Envaqua
10.00 - 12.15

Programma dinsdag 21 maart: workshop Water & tuinbouw.

Schrijf u hier in voor de workshop Water & tuinbouw.

10:00 uur opening

Op dinsdag 21 maart vindt de workshop ‘Water & Tuinbouw’ plaats als onderdeel van de Nationale Watertechnologie Week. Dit op initiatief van 3 Topsectoren (Water, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Agri & Food) in samenwerking met NWP, Water Alliance en ENVAQUA.

De 3 sectoren werken samen aan een gezamenlijk programma om de tuinbouw onder glas en de tuinbouw in de open grond en de akkerbouw tot de meest circulaire ter wereld te maken, en de voedselveiligheid in deze sectoren nog verder te vergroten. Het programma speelt in op de grote uitdagingen waarvoor de akker- en tuinbouw staan, zoals:

  • nulemissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw
  • schaarste van nutriënten zoals fosfaat
  • microbiële kwaliteit en ontsmetting van giet- en proceswater
  • ontzouting en behandeling van goed uitgangswater
  • toenemende verzilting

Dit programma wil de krachten uit verschillende sectoren bundelen om de totale keten van water(kwaliteit), emissies en nutriënten aan te pakken en daardoor gezamenlijk nieuwe antwoorden te kunnen vinden die niet in één van de sectoren alleen kunnen worden opgelost.

In de workshop gaan aanwezige ondernemers, waterschappen, kennisinstellingen en (semi-)overheden in discussie over de gewenste inzet op deze thema’s. Daarvoor vinden vier pitches plaats op de thema’s 1) gewasbescherming, 2) nutriënten, 3) micro-organismen en 4) zout als belangrijke thema’s van de totale waterketen. Daarna worden in werkgroepen de thema’s verder uitgewerkt in (onderzoeks)vragen en follow-up. De workshop is voor ondernemers, waterschappen en kennisinstellingen vanuit de drie sectoren. Als kers op de taart vindt een ondertekening van samenwerking tussen de 3 Topsectoren, door Hans Huis in ’t Veld (Boegbeeld Topteam Water) en Loek Hermans (Boegbeeld Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen).

12:15 U bent van harte uitgenodigd op de Aqua Lounge tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs.

 

NWP, Water Alliance en Envaqua
10.00 - 13.00

CAPWAT Community of Practice bijeenkomst (parallel sessie in een aparte zaal)

Intellligente pigs voor conditiebepaling van rioolpersleidingen “Inline inspection – Inspecting the (un-)inspected”

Spreker: John Driessen – Sweco

Vorig jaar is een R&D programma gestart om samen met de industrie een intelligente pig te ontwikkelingen voor niet-stalen leidingen. Enerzijds richt dit onderzoek zich op de carrier, anderzijds op de meettechnieken. De markt speelt al in op de behoefte en de eerste intelligente pig voor afvalwaterpersleidingen is eind vorig jaar gelanceerd. In twee presentaties wordt u bijgepraat over de stand van zaken.

Grootschalig geautomatiseerd systeem voor prestatiemonitoring persleidingsystemen

Spreker: Raymond de Wit – Waterschapsbedrijf Limburg / Christof Lubbers – RHDHV

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is bezig een systeem te implementeren om in de toekomst 1000 gemalen van het Waterschap en gemeenten efficiënt te beheren. In de presentatie wordt ingegaan op de noodzaak van een dergelijk systeem, de inpassing in de centrale regiekamer en de 1e resultaten uit de pilot.


Vetdrijflagen in pompkelders –  Nieuwe kennis over vorming en verwijdering

Spreker: Alex Duijnmeijer – TU Delft, ingenieursbureau Rotterdam / Francois Clemens – TU Delft

Ingenieursbureau Rotterdam, Deltares en TU Delft zijn 2 jaar geleden gestart met het WOFOG project (War On Fat,Oil & Grease), waarbij de focus ligt op de vorming en verwijdering van vet drijflagen in afvalwaterpompkelders. Naast veldwaarnemingen worden ook laboratorium experimenten uitgevoerd. De laatste resultaten en het verder verloop van dit project worden gepresenteerd. Het project omvat zowel het promotieonderzoek van Alex Duinmeijer aan de TU Delft als afstudeerprojecten aan de TU Delft en de Hogeschool Zeeland.


GWSW Gemalen – De stand van zaken rond het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) en de uitbreidingsmodule voor Gemalen

Spreker: Eric Oosterom – Stichting Rioned

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig vastleggen, uitwisselen en hergebruiken van gegevens in het stedelijk waterbeheer. Gegevens worden steeds belangrijker, mede vanwege het in toenemende mate samenwerken rond, meten aan en sturen van (afval)watersystemen. Voor het uitwisselen van data en informatie is het essentieel dat alle partijen met dezelfde systematiek en definities werken en dezelfde (computer)taal spreken. Het GWSW is die gezamenlijke taal. De presentatie zal een overzicht bieden van wat al beschikbaar is en ingaan op de module GWSW-gemalen die nu in ontwikkeling is.

*) programmawijzigingen voorbehouden


Aanmelden kennissessies CAPWAT Community of Practice bijeenkomst
U kunt zich tot 10 maart 2017 inschrijven via het inschrijfformulier voor de kennissessies. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Dit is een inschrijfformulier expliciet voor de kennissessie. Om toegangskaarten voor de vakbeurs te verkrijgen kunt u deze link gebruiken: bezoekers registratie vakbeurs

CAPWAT Community of Practice bijeenkomst
Dag 2   woensdag 22 maart 2017 12.00 - 20.00 uur
09.30 - 12.45

Programma woensdag 22 maart: seminar Communaal Afvalwater

Schrijf u hier in voor het seminar Communaal Afvalwater. Hier kunt u ook uw keuze aangeven voor parallelsessie 1 en 2.

Meer dan 500 afvalwaterzuiveringen maken al het afvalwater van alle Nederlandse huishoudens schoon. Om deze zuiveringen nóg schoner, efficiënter en duurzamer te maken is de Nederlandse watertechnologiesector continu bezig met het creëren van innovatieve technologieën en oplossingen. Hiermee wordt de afvalwaterzuivering van de toekomst geschapen, die niet alleen tot in detail zuivert maar ook waardevolle grondstoffen en energie produceert.
In dit seminar wordt u op de hoogte gebracht van de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van huishoudelijk afvalwater. Het programma gaat van de verwijdering van medicijnresten tot de terugwinning van eiwitten, en van remote sensing in riolering tot aan zuivering met behulp van een botanische tuin. Mis dit seminar niet als u geïnteresseerd bent in alles wat met huishoudelijk afvalwater te maken heeft.

09:30 Ontvangst
09:45 Opening

10:00 Parallelsessie 1. Let op: u kunt één van de onderstaande seminars volgen.

Seminar 1
Dagvoorzitter: Moniek Muskee, Sales manager – Hach

10:00 Nieuwe grondstoffen uit afvalwater
Spreker: Maarten Schaafsma Senior beleidsadviseur / procesmanager -Waterschap Rijn en IJssel.

10:30 De RWZI van de toekomst
Spreker: Ruud Peeters
Programmacoördinator
– De Energie & Grondstoffenfabriek


Seminar 2
Dagvoorzitter: Alex Berhitu, Manager business development – Water Alliance

10:00 Zuiveren met verstand
Spreker: Saskia Hanneman, technoloog – Waterschapsbedrijf Limburg

10:30 S.C.H.O.O.N maakt duurzaam RWZI De Groote Lucht
Spreker: Jouke Boorsma, beleidsmedewerker – HHRS van Delfland

11:00 pauze


11:15 parallelsessie 2. Let op: u kunt één van de onderstaande seminars volgen.

Seminar 1
Dagvoorzitter: Moniek Muskee, Sales manager – Hach

11:15 Power to protein
Spreker: Luc Palmen
Researcher
KWR Watercycle Research Institute

11:45 Celluloseterugwinning uit afvalwater
Spreker: Bob de Boer, Projectleider Waterketenzaken –
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

12:15 Organica, de zuiverende kas
Spreker: Kim Dieleman, Nationaal Water Trainee – Waterschap Vallei en Veluwe en Paul Telkamp, adviseur – Tauw BV

Seminar 2
Dagvoorzitter: Alex Berhitu, Manager business development – Water Alliance

11:15 De gevaren van het tijdelijk afsluiten van (riool)leidingen
Spreker: John Custers, Directeur / eigenaar – Janssen Rioleringstechniek

11:45 Remote sensoring in rioolsystemen
Spreker: Ruben Houmes Directeur / adviseur – NU-adviesbureau

12:15 Zonder gas de verwarming stoken?
Spreker: Simon Bos, business leader omgevingswarmte – Tauw en Christophe Meijer, Beleidsmedewerker riolering -gemeente Urk

12:45 Afsluiting. U wordt van harte uitgenodigd voor de Netwerk Innovatie Lunch op de Aqua Lounge van de Aqua Nederland Vakbeurs.

 

 

NWP, Water Alliance en Envaqua
Dag 3   donderdag 23 maart 2017 12.00 - 20.00 uur
09.30 - 12.45

Programma donderdag 23 maart: seminar Drink-, proces- en industrieel water

Schrijf u hier in voor het seminar Drink-, proces- en industrieel water. Hier kunt u ook uw keuze aangeven voor parallelsessie 1 en 2.

Water is niet alleen van levensbelang voor de mens, ook vele industrieën zijn afhankelijk van schoon en betrouwbaar proceswater. De Nederlandse watertechnologiesector ontwikkelt daarom slimme oplossingen voor zowel de optimalisatie van drinkwater als voor proceswater voor de industrie.
In dit seminar worden onderwerpen als efficiënter watergebruik, verwijdering van schadelijke stoffen uit proceswater en het voorkomen van legionella gebracht vanuit het perspectief van onderzoek en industrie. Welke ontwikkelingen vragen om creatieve technologische oplossingen? Hoe wordt samengewerkt met de watersector om deze technologische ontwikkelingen zo in te zetten dat het van waarde is voor mens en industrie? Mis dit seminar niet als u geïnteresseerd bent in alles wat met drink- en proceswater te maken heeft.

09:30 Ontvangst
09:45 Opening

10:00 Parallelsessie 1. Let op: u kunt één van de onderstaande seminars volgen.

Seminar 1
Dagvoorzitter: Joost Aloserij, Senior Sales Engineer Water Treatment – Xylem Water Solutions Benelux

10:00 Verwijdering van Cyanide uit afvalwater met AOP
Spreker: Paul Verkooijen,
Operations Engineering Manager – Chemtura Manufacturing Netherlands B.V.

10:30 TOC verwijdering in demineralisatieprocessen
Spreker: Marc Slagt,
Sr. Technical Service & Development Scientist – DOW Water and Process Solutions


Seminar 2
Dagvoorzitter: Wouter de Buck, Project Officer Business Development – NWP

10:00 Koelwaterconditionering in de toekomst
Spreker: Frank Oesterholt
Senior researcher / project manager
KWR Watercycle – Research Institute

10:30 Legionellapreventie
Spreker: Hans Schoon, OMEGAM-Water B.V.

11:00 Pauze


11:15 Parallelsessie 2. Let op: u kunt één van de onderstaande seminars volgen.

Seminar 1
Dagvoorzitter: Joost Aloserij, Senior Sales Engineer Water Treatment – Xylem Water Solutions Benelux

11:15 Coagulant uit ijzerslib
Spreker: Ronny Theune, Commercieel Operationeel Manager – Aqua Minerals

11:45 The Human Sensor brengt werelden samen
Spreker: Daniel Levelt, Consultant drinking water – Royal HaskoningDHV / Nico Krijgsman, projectleider – PWN

Seminar 2
Dagvoorzitter: Wouter de Buck, Project Officer Business Development – NWP

11:15 Zo werken waterbedrijven samen om te innoveren
Spreker: Ignaz Worm, Managing director Europe – Isle Utilities BV

11:45 – Fosfaatverwijdering uit de Bollenstreek
Sprekers: Hesper Schutte, Hoogheemraadschap van Rijnland en Stefan Jansen, Deltares

12:15 UpfallShower: het nieuwe (duurzaam) douchen
Sprekers: Bart Volkers, Water Alliance en René Betgem, UpfallShower

12:45 Afsluiting. U bent van harte uitgenodigd voor de Netwerk Innovatie Lunch op de Aqua Lounge tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs.

NWP, Water Alliance en Envaqua

Aanvullende beursinformatie

Terugblik op Aqua Nederland Vakbeurs 2016

Onderstaande video's geven een mooi beeld van de Aqua Nederland Vakbeurs 2016! 

H2O Video, een productie van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW).

 

 

 

Demonstratieterrein

In 2016 was het demonstratieterrein voor het eerst onderdeel van RioleringsVakdagen. Dit zorgde voor nieuwe mogelijkheden voor beursdeelnemers om ook de grootste producten te presenteren en te demonstreren aan bezoekers.

Tijdens komende editie wordt dit concept uitgebreid en kunt u als exposant van Aqua  Nederland Vakbeurs ook onderdeel uit maken van dit demonstratie terrein. U krijgt hierdoor de kans uw producten en innovatie te demonstreren op het speciaal ingerichte buitenterrein. Door een prominentere locatie aan de voorzijde van het pand kunnen bezoekers dit demonstratie terrein niet missen!

Op het  demonstratieterrein is er ook ruimte beschikbaar om verschillende promotiemiddelen te plaatsen. Demonstraties en promotiemiddelen komen naast elkaar te staan zodat dit elkaar versterkt.

Meer weten over de mogelijkheden? Bekijk dan de specificaties via onderstaande button.

Partners

Deze Full Service Formule maakt ons uniek

  • U wilt zaken doen, mensen ontmoeten, relaties onderhouden. In een sfeervolle ambiance, onder perfecte omstandigheden. Ons keurmerk, de full service formule staat hiervoor garant. Ook tijdens deze vakbeurs zorgen wij dat het u aan niets ontbreekt.
  • Entree voor 2 personen
  • Catering geheel verzorgd
  • Gratis parkeren
  • Evenementenhal App

Heeft u vragen over deze beurs?