Aqua Nederland Vakbeurs

Aqua Nederland Vakbeurs 2016 heeft u net bezocht maar dé meest succesvolle waterbeurs van Nederland vindt ook in 2017 weer plaats! Op 21, 22  en 23 maart 2017 vindt Aqua Nederland Vakbeurs weer plaats bij Evenementenhal Gorinchem. 

Tijdens de succesvolle 2016 editie hebben we ruim 320 exposanten mogen ontvangen. Tijdens de komende editie kan dit aantal alleen maar groeien!

Vanwege het grote succes gaan we uitbreiden. In 2017 wordt de beursvloer nog groter. Er wordt op dit moment hard gewerkt door het team van Aqua Nederland Vakbeurs om de indeling van de beursvloer vast te stellen. Als bezoeker maakt u tijdens Aqua Nederland Vakbeurs kennis met alle belangrijke spelers uit de waterbranche! U legt op de beursvloer direct contact met de voor u belangrijke partijen.

Ook in 2017 wordt Aqua Nederland Vakbeurs weer in combinatie met RioleringsVakdagen georganiseerd. Als bezoekers van Aqua Nederland Vakbeurs kunt u beide beurzen gratis bezoeken. Nieuwe samenwerkingen komen zo makkelijk tot stand. 

Ook tijdens komende editie presenteren exposanten de nieuwste innovaties en producten op het gebied van waterbehandeling, -management en -technologie tijdens de beurs.

Naast een vernieuwde en uitgebreide beursvloer wordt ook een uitgebreid kennisprogramma toegevoegd aan de beurs. Kennis en innovatie staan dus centraal!

Kortom, deze vakbeurs mag u als brancheprofessional niet missen! 

 

                

 

Bezoekersprofiel

 

 


Exposantenprofiel

 

 

Actueel

Beursprogramma

Dag 1   dinsdag 21 maart 2017 12.00 - 20.00 uur
09.30 - 12.30

09:30 - 12:30 Definitief programma volgt nog.

Wilt u meer informatie over de Nationale Watertechnologie Week 2017, bezoek dan de website www.nationalewatertechnologieweek.nl

U kunt zich aanmelden voor de seminars via deze link:

https://events.fme.nl/EventRegistration.aspx?id=2c0176e6-13e3-e611-80d2-005056916323

 

ENVAQUA, NWP en de Water Alliance
10.00 - 13.00

CAPWAT Community of Practice bijeenkomst (parallel sessie in een aparte zaal)

Intellligente pigs voor conditiebepaling van rioolpersleidingen “Inline inspection – Inspecting the (un-)inspected”

Spreker: John Driessen – Sweco

Vorig jaar is een R&D programma gestart om samen met de industrie een intelligente pig te ontwikkelingen voor niet-stalen leidingen. Enerzijds richt dit onderzoek zich op de carrier, anderzijds op de meettechnieken. De markt speelt al in op de behoefte en de eerste intelligente pig voor afvalwaterpersleidingen is eind vorig jaar gelanceerd. In twee presentaties wordt u bijgepraat over de stand van zaken.

Grootschalig geautomatiseerd systeem voor prestatiemonitoring persleidingsystemen

Spreker: Raymond de Wit – Waterschapsbedrijf Limburg / Christof Lubbers – RHDHV

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is bezig een systeem te implementeren om in de toekomst 1000 gemalen van het Waterschap en gemeenten efficiënt te beheren. In de presentatie wordt ingegaan op de noodzaak van een dergelijk systeem, de inpassing in de centrale regiekamer en de 1e resultaten uit de pilot.


Vetdrijflagen in pompkelders –  Nieuwe kennis over vorming en verwijdering

Spreker: Alex Duijnmeijer – TU Delft, ingenieursbureau Rotterdam / Francois Clemens – TU Delft

Ingenieursbureau Rotterdam, Deltares en TU Delft zijn 2 jaar geleden gestart met het WOFOG project (War On Fat,Oil & Grease), waarbij de focus ligt op de vorming en verwijdering van vet drijflagen in afvalwaterpompkelders. Naast veldwaarnemingen worden ook laboratorium experimenten uitgevoerd. De laatste resultaten en het verder verloop van dit project worden gepresenteerd. Het project omvat zowel het promotieonderzoek van Alex Duinmeijer aan de TU Delft als afstudeerprojecten aan de TU Delft en de Hogeschool Zeeland.


GWSW Gemalen – De stand van zaken rond het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) en de uitbreidingsmodule voor Gemalen

Spreker: Eric Oosterom – Stichting Rioned

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig vastleggen, uitwisselen en hergebruiken van gegevens in het stedelijk waterbeheer. Gegevens worden steeds belangrijker, mede vanwege het in toenemende mate samenwerken rond, meten aan en sturen van (afval)watersystemen. Voor het uitwisselen van data en informatie is het essentieel dat alle partijen met dezelfde systematiek en definities werken en dezelfde (computer)taal spreken. Het GWSW is die gezamenlijke taal. De presentatie zal een overzicht bieden van wat al beschikbaar is en ingaan op de module GWSW-gemalen die nu in ontwikkeling is.

*) programmawijzigingen voorbehouden


Aanmelden kennissessies CAPWAT Community of Practice bijeenkomst
U kunt zich tot 10 maart 2017 inschrijven via het inschrijfformulier voor de kennissessies. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Dit is een inschrijfformulier expliciet voor de kennissessie. Om toegangskaarten voor de vakbeurs te verkrijgen kunt u deze link gebruiken: bezoekers registratie vakbeurs

CAPWAT Community of Practice
Dag 2   woensdag 22 maart 2017 12.00 - 20.00 uur
09.30 - 09.45

Ontvangst

ENVAQUA, NWP en de Water Alliance
09.45 - 10.00

Opening

ENVAQUA, NWP en de Water Alliance
10.00 - 11.00

Seminar 1

10:00 Nieuwe grondstoffen uit afvalwater
10:30 De RWZI van de toekomst


Seminar 2
10:00 Organica, de zuiverende kas

10:30 Medicijnresten verwijderen uit afvalwater

Parallelsessie 1. Let op: u kunt één van de onderstaande seminars volgen
11.00 - 11.15

Pauze

ENVAQUA, NWP en de Water Alliance
11.15 - 12.15

Seminar 1

11.15 Power to protein
11:45 Celluloseterugwinning uit afvalwater


Seminar 2

11.15 De gevaren van het tijdelijk afsluiten van (riool)leidingen
11:45 Remote sensing in rioolsystemen

 

Parallelsessie 2. Let op: u kunt één van de onderstaande seminars volgen
12.15 - 12.30

Afsluiting, u kunt Aqua Nederland Vakbeurs bezoeken.

 

Wilt u meer informatie over de Nationale Watertechnologie Week 2017, bezoek dan de website www.nationalewatertechnologieweek.nl

 

U kunt zich aanmelden voor de seminars via deze link:

https://events.fme.nl/EventRegistration.aspx?id=2c0176e6-13e3-e611-80d2-005056916323

ENVAQUA, NWP en de Water Alliance
Dag 3   donderdag 23 maart 2017 12.00 - 20.00 uur
09.30 - 09.45

Ontvangst

Envaqua, NWP en de Water Alliance
09.45 - 10.00

Opening

Envaqua, NWP en de Water Alliance
10.00 - 11.00

Seminar 1
10:00 Verdwijning van Cyanide uit afvalwater met AOP
10:30 TOC verwijdering in demineralisatieprocessen

 

Seminar 2
10:00 Koelwaterconditionering in de toekomst
10:30 Legionellapreventie

Parallelsessie 1. Let op: u kunt één van de onderstaande seminars volgen
11.00 - 11.15

Pauze

Envaqua, NWP en de Water Alliance
11.15 - 12.30

Seminar 1
11.15 Aqua Minerals
11:45 The Human Sensor brengt werelden samen


Seminar 2
11.15 Zo werken waterbedrijven samen om te innoveren
11:45 Fosfaatverwijdering in de Bollenstreek
12:15 UpfallShower: het nieuwe (duurzaam) douchen

Parallelsessie 2. Let op: u kunt één van de onderstaande seminars volgen
12.30 - 12.30

Afsluiting, u kunt Aqua Nederland Vakbeurs bezoeken.

 

Wilt u meer informatie over de Nationale Watertechnologie Week 2017, bezoek dan de website www.nationalewatertechnologieweek.nl

 

U kunt zich aanmelden voor de seminars via deze link:

https://events.fme.nl/EventRegistration.aspx?id=2e50b5a4-14e3-e611-80d2-005056916323

Envaqua, NWP en de Water Alliance

Aanvullende beursinformatie

Terugblik op Aqua Nederland Vakbeurs 2016

Onderstaande video's geven een mooi beeld van de Aqua Nederland Vakbeurs 2016! 

H2O Video, een productie van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW).

 

 

 

Demonstratieterrein

In 2016 was het demonstratieterrein voor het eerst onderdeel van RioleringsVakdagen. Dit zorgde voor nieuwe mogelijkheden voor beursdeelnemers om ook de grootste producten te presenteren en te demonstreren aan bezoekers.

Tijdens komende editie wordt dit concept uitgebreid en kunt u als exposant van Aqua  Nederland Vakbeurs ook onderdeel uit maken van dit demonstratie terrein. U krijgt hierdoor de kans uw producten en innovatie te demonstreren op het speciaal ingerichte buitenterrein. Door een prominentere locatie aan de voorzijde van het pand kunnen bezoekers dit demonstratie terrein niet missen!

Op het  demonstratieterrein is er ook ruimte beschikbaar om verschillende promotiemiddelen te plaatsen. Demonstraties en promotiemiddelen komen naast elkaar te staan zodat dit elkaar versterkt.

Meer weten over de mogelijkheden? Bekijk dan de specificaties via onderstaande button.

Partners

Deze Full Service Formule maakt ons uniek

  • U wilt zaken doen, mensen ontmoeten, relaties onderhouden. In een sfeervolle ambiance, onder perfecte omstandigheden. Ons keurmerk, de full service formule staat hiervoor garant. Ook tijdens deze vakbeurs zorgen wij dat het u aan niets ontbreekt.
  • Entree voor 2 personen
  • Catering geheel verzorgd
  • Gratis parkeren
  • Evenementenhal App

Heeft u vragen over deze beurs?