Asbestos 2018

 verbindende vakbeurs voor de gehele asbestketen

Asbestos 2018 is het platform waar bezoekers dé totaaloplossing op het gebied van asbest vinden. Bent u een onmisbare schakel in de asbestketen? Dan mag u niet ontbreken tijdens Asbestos 2018 in Evenementenhal Gorinchem. Met het oog op 2024 waarin alle asbesthoudende dakbedekking vervangen of verwijderd moet zijn, is een vakbeurs als Asbestos onmisbaar. Deze enorme opgave betekent dat de asbestsector, gemeenten en provincies, het rijk en alle asbesteigenaren samen moeten werken om dit voor elkaar te krijgen. Hierbij is het belangrijk dat asbestsaneerders goed worden opgeleid, dat nieuwe technieken worden ontwikkeld en ingezet en dat de handhaving en inspectie goed op orde zijn. Daarnaast mogen we het financiële aspect zeker niet vergeten.

De centrale thema's van Asbestos 2018

Tijdens de beurs wordt een inhoudelijk programma georganiseerd over de meest uiteenlopende onderwerpen rondom asbestproblematiek. Samen met experts geven we dit programma vorm. Onder andere onderstaande thema's worden behandeld. Bent u een expert in uw vakgebied en wilt u een inhoudelijke kennissessie organiseren? Neem dan contact op met het team.

 • veiligheid
 • gezondheid
 • duurzaamheid
 • calamiteiten management 

Waarom deelnemen aan Asbestos 2018?

Een platform als Asbestos zorgt ervoor dat de noodzakelijke snelle en verantwoorde ontwikkeling van de asbestbranche gewaarborgd blijft. De oplossing voor het Asbestdakenverbod per 2024 is alleen te vinden in eenheid; samenwerken en kennisuitwisseling is daarbij onmisbaar, en daar speelt ú een belangrijke rol in! Omdat asbest verwijderen een zeer complex traject is, biedt Asbestos u een platform waar u zich samen met de branche kunt presenteren aan een doeltreffend publiek. Uw producten of oplossingen zijn van toegevoegde waarde voor de asbestsector.

Drie dagen lang is Evenementenhal Gorinchem dé plek voor (internationale) bedrijven en organisaties die zich bezighouden met asbest in de breedste zin van het woord. Van strategisch advies, inventarisatie en onderzoek tot en met gezondheid, sanering, opslag en eindcontrole. Een vakbeurs waar u andere professionals ontmoet en kennis met elkaar kunt delen. Daarnaast wordt Asbestos voor het eerst tegelijkertijd met vakbeurs Recycling georganiseerd. Bezoekers mogen beide beurzen gratis bezoeken. De overlap tussen de twee beurzen zit voornamelijk in Bouw-/Sloopafval en Schroot-/Metaalrecycling, welke tevens het centrale punt tussen beide beurzen vormen.

 

Meer informatie...

In het infomagazine leest u alle ins en outs over Asbestos, daarnaast kunt u de plattegrond bekijken om een indruk te krijgen van Evenementenhal Gorinchem.

 

 Button_infomagazine_1.jpg                       Button_plattegrond_5.jpg

 

Kortom, Asbestos 2018 is het verbindende kennisplatform voor de gehele asbestketen waar u aanwezig moet zijn om uw bedrijf te profileren!

Aanvullende beursinformatie

Onze sprekers:

    Asbestos_-_Harold_-_Arcadis.jpg     

Exposantenprofiel

exposantenprofiel_21.jpg

Bezoekersprofiel

bezoekersprofiel_27.jpg

Actueel

Beursprogramma

Dag 1   dinsdag 20 november 2018 13.00 - 21.00 uur
14.00 - 14.30

Laatste gegevens over asbestslachtoffers

Wie worden er ziek door asbest? Waar en hoe heeft de asbestblootstelling plaatsgevonden? Wat kan het Instituut Asbestslachtoffers voor hen betekenen?

Simone Aarendonk, beleidsmedewerker en Jan Warning, directeur geven een inkijk in de activiteiten en verzamelde kennis van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

 

Simone Aarendonk, beleidsmedewerker Instituut Asbestslachtoffers (IAS)
15.00 - 15.30

Hoe aanbesteden en contracteren van asbestvraagstukken?

Zorgvuldig inkopen/ aanbesteden en contracteren is bij asbestvraagstukken een must zodat u als opdrachtgever niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

 • Hoe selecteert u uw opdrachtnemers op kwaliteit en prijs?
 • Welke items dient u op te nemen bij het verstrekken van een opdracht, zodat u als opdrachtgever de regie in handen houdt?
 • Wat zijn de ervaringen met deze wijze van kwalitatief inkopen in termen van risico’s, kwaliteit en prijsniveau?
Ingmar Scheiberlich | Consultant en projectmanager, AT Osborne B.V
15.30 - 16.00

De 5 tips voor eerlijke prijzen en korte doorlooptijd voor asbest saneren in uw gemeente

Opdrachtgevers, probleemeigenaren danwel eigenaren van het asbest laten zich in veel gevallen leiden door de adviezen welke zij verstrekt krijgen. In de praktijk leidt dit vaak tot onacceptabel buitenproportionele hoge kosten en lange doorlooptijden.

Door het project risicogericht te benaderen en de juiste balans te zoeken tussen efficiency en veiligheid kunnen betrokken uitvoerenden altijd veilig hun werkzaamheden uitvoeren, blijft het (leef-) milieu beschermd, maar kunnen enorme kostenbesparingen worden gegenereerd.

5 tips om zelfs tot wel 70% besparing te komen bij uw asbestsaneringen.

Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

Gerwin Lensink | DGA | RIR Nederland
16.00 - 16.30

Asbest: het verscholen gevaar in nieuwe producten

Hoe kan er asbest in nieuwe producten zitten, zoals recentelijk werd aangetoond in make-up van het merk Claire's? Wij hebben toch een asbestverbod? Waar zit het dan nog meer in, zult u zich afvragen, en waar komt die asbestvervuiling vandaan? Er zit meerdere verrassende verklaringen achter; en wij gaan die in onze Keynote Speech aan u uitleggen. 

Klik hier voor meer informatie over de keynote sessie

 

Yvonne Waterman | Directeur Waterman Legal & Jasper Kosters | Directeur Admanstars
16.30 - 17.00

De publiekrechtelijke handhaving van asbestregelgeving

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt ingegaan op de mogelijkheden van het bestuur om handhavend op te treden (stillegging bouwwerkzaamheden, afsluiten gebouwen) en hoe kun je als gebouweigenaar en/of bouwer je hier tegen verweren.

 • De juridische grondslagen voor handhavers om op te treden tegen mogelijk risicovolle asbestsituaties.
 • De juridische en praktische oplossingsrichtingen voor gebouweigenaren en bouwers om handhaving te voorkomen.
Alex Lijkwan | Advocaat, AT Lawyers
17.00 - 17.30

'LAVS en andere ontwikkelingen bij de uitvoering van het asbestbeleid'

In de asbestwereld volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op.Op het gebied van wet- en regelgeving wordt gewerkt aan de verankering van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in de milieuregelgeving en is het asbestdakenverbod op een haar na gereed voor inwerkingtreding.
Laat u bijpraten over al deze ontwikkelingen en de bijdrage die Rijkswaterstaat hieraan gaat leveren en denk mee over de LAVS-releases in 2019.

Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

Joost Lommelaars | Senior-adviseur/Helpdeskcoördinator Asbest | Rijkswaterstaat
Dag 2   woensdag 21 november 2018 13.00 - 21.00 uur
14.00 - 14.30

'Praktijkvoorbeeld: ontmanteling Centrale Gelderland in Nijmegen'

In dit praktijkvoorbeeld geeft Meuva een kijkje in de keuken bij het saneren van asbest in een grote industriële installatie. Centrale Gelderland, dat voorheen diende voor de opwekking van energie, werd in 2015 buiten bedrijf gesteld, waarna in december 2017 werd aangevangen met de sloop. Onderwerpen die in dit praktijkvoorbeeld naar voren komen:

 • Hoe moet de data van een tender worden geïnterpreteerd?
 • Hoe kan een goede inschatting worden gemaakt van een omvangrijke sanering?
 • Op welke innovatieve wijze kunnen moeilijk bereikbare locaties worden bereikt?

Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

A-W Brokking | Operationeel Manager | Meuva BV
14.30 - 15.00

De 5 tips voor eerlijke prijzen en korte doorlooptijd voor asbest saneren in uw boerenbedrijf

Opdrachtgevers, probleemeigenaren danwel eigenaren van het asbest laten zich in veel gevallen leiden door de adviezen welke zij verstrekt krijgen. In de praktijk leidt dit vaak tot onacceptabel buitenproportionele hoge kosten en lange doorlooptijden.

Door het project risicogericht te benaderen en de juiste balans te zoeken tussen efficiency en veiligheid kunnen betrokken uitvoerenden altijd veilig hun werkzaamheden uitvoeren, blijft het (leef-) milieu beschermd, maar kunnen enorme kostenbesparingen worden gegenereerd.

5 tips om zelfs tot wel 70% besparing te komen bij uw asbestsaneringen.

Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

Gerwin Lensink | DGA | RIR Nederland
15.00 - 15.30

Asbestbeheer – geen kopzorgen meer!

Verloren asbestrapporten, verspreide of verlopen inventarisatiegegevens of onduidelijkheid over de aanwezigheid van asbest in een woning? Als vastgoedeigenaar is het niet eenvoudig zicht te houden op de huidige situatie rondom asbestinventarisatie en –sanering. Onduidelijkheid hierover kan zorgen voor uitloop, onnodige kosten en misschien zelfs wel frustratie. De nieuwe online tool ‘AsbestosManager’ biedt hiervoor een structurele oplossing.

Tijdens deze sessie krijgt u uitleg over dit nieuwe informatiesysteem en vindt een demonstratie plaats.

Sietse de Jager | Projectleider AsbestosManager, BOOT
15.30 - 16.00

Asbest en retentierecht – voorkomen is beter dan genezen

De verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan door allerlei redenen worden verstoord. In geval van uitblijven van (tijdige) betaling kan door de opdrachtnemer retentierecht worden uitgeroepen. Retentierecht bij asbestvraagstukken is anders dan bij reguliere bouwprojecten. Vragen waar u antwoord op krijgt in deze sessie zijn onder andere:

 • Wat is impact van retentierecht?
 • Hoe kun je retentierecht voorkomen?
 • Hoe behoudt je de feitelijke macht?
Alex Lijkwan | Advocaat, AT Lawyers & Ingmar Scheiberlich | Consultant en projectmanager, AT Osborne B.V
16.00 - 16.30

‘Asbest bodemsanering woonwijk ’t Gijmink: een kijkje achter de schermen’

Door de aanwezigheid van een voormalige asbestfabriek is Goor en de wijde omgeving zwaar verontreinigd met asbest. De nalatenschap van deze asbestfabriek drukt een inktzwarte stempel op (oud)werknemers en de bewoners in de wijde omgeving. Letterlijk onder de rook van de fabriek ligt de woonwijk Gijmink. De sanering van het asbest in de bodem van deze woonwijk heeft enorme impact op de inwoners. Arcadis geeft u een kijkje achter de schermen.

Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

Harold Rorink| Senior projectmanager, Arcadis Nederland BV
16.30 - 17.00

Veilig Asbestdaken saneren naar 2024: met mens of robot?

Martin Flory | Directeur, Asbestverwijdering Flory
17.00 - 17.30

'LAVS en andere ontwikkelingen bij de uitvoering van het asbestbeleid'

In de asbestwereld volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op.Op het gebied van wet- en regelgeving wordt gewerkt aan de verankering van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in de milieuregelgeving en is het asbestdakenverbod op een haar na gereed voor inwerkingtreding.
Laat u bijpraten over al deze ontwikkelingen en de bijdrage die Rijkswaterstaat hieraan gaat leveren en denk mee over de LAVS-releases in 2019.

Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

Joost Lommelaars | Senior-adviseur/Helpdeskcoördinator Asbest | Rijkswaterstaat
17.30 - 18.00

‘Asbest bodemsanering woonwijk ’t Gijmink: een kijkje achter de schermen’

Door de aanwezigheid van een voormalige asbestfabriek is Goor en de wijde omgeving zwaar verontreinigd met asbest. De nalatenschap van deze asbestfabriek drukt een inktzwarte stempel op (oud)werknemers en de bewoners in de wijde omgeving. Letterlijk onder de rook van de fabriek ligt de woonwijk Gijmink. De sanering van het asbest in de bodem van deze woonwijk heeft enorme impact op de inwoners. Arcadis geeft u een kijkje achter de schermen.

Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

Harold Rorink| Senior projectmanager, Arcadis Nederland BV
19.00 - 19.30

Laatste gegevens over asbestslachtoffers

Wie worden er ziek door asbest? Waar en hoe heeft de asbestblootstelling plaatsgevonden? Wat kan het Instituut Asbestslachtoffers voor hen betekenen?

Simone Aarendonk, beleidsmedewerker en Jan Warning, directeur geven een inkijk in de activiteiten en verzamelde kennis van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

Jan Warning, directeur Instituut Asbestslachtoffers (IAS)
Dag 3   donderdag 22 november 2018 13.00 - 21.00 uur
13.30 - 15.00

Workshop: ‘Valideren en gezond saneren’

Het verwijderen van asbest kan simpeler en meer risico gestuurd. Door bijvoorbeeld goede bronmaatregelen te treffen, of innovatieve verwijderingstechnieken en gedegen onderbouwd zouden sommige saneringen veilig in klasse 1 kan worden uitgevoerd.

Maar hoe? Wat komt er kijken bij een gedegen validatie? Waarop moet je letten? Kan iedereen zomaar een validatiestudie uitvoeren?  In deze sessie krijgt u tips & trick, en kunt u in gesprek met Inspectie SZW.

Klik hier voor meer informatie over deze gratis workshop.

Jeroen Terwoert | Specialist Arbeidshygiëne, Inspectie SZW
15.00 - 15.30

Hoe aanbesteden en contracteren van asbestvraagstukken?

Zorgvuldig inkopen/ aanbesteden en contracteren is bij asbestvraagstukken een must zodat u als opdrachtgever niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

 • Hoe selecteert u uw opdrachtnemers op kwaliteit en prijs?
 • Welke items dient u op te nemen bij het verstrekken van een opdracht, zodat u als opdrachtgever de regie in handen houdt?
 • Wat zijn de ervaringen met deze wijze van kwalitatief inkopen in termen van risico’s, kwaliteit en prijsniveau?
Ingmar Scheiberlich | Consultant en projectmanager, AT Osborne B.V
15.30 - 16.00

‘Angst regeert het asbestdossier’

Er is zoveel angst rondom asbest dat vaak iedere vorm van nuchterheid verdwijnt. Er worden maatregelen genomen die totaal niet in verhouding staan tot de gezondheidsrisico’s. Dit kost de samenleving ten onrechte heel veel geld, dat misschien beter aan andere veel belangrijkere zaken besteed kan worden, zoals bijv. zorg en goed onderwijs.

Wat zijn nu echt de gezondheidsrisico's? Hoe kan de verwerker zijn handelen erop af stemmen? Henk Jans vertelt er alles over op Vakbeurs Asbestos.

Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

Henk Jans | Arts Maatschappij en Gezondheid - chemicus - Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) | Jans Consultancy Gezondheid en Milieu
16.00 - 16.30

'LAVS en andere ontwikkelingen bij de uitvoering van het asbestbeleid'

In de asbestwereld volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op.Op het gebied van wet- en regelgeving wordt gewerkt aan de verankering van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in de milieuregelgeving en is het asbestdakenverbod op een haar na gereed voor inwerkingtreding.
Laat u bijpraten over al deze ontwikkelingen en de bijdrage die Rijkswaterstaat hieraan gaat leveren en denk mee over de LAVS-releases in 2019.

Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

Joost Lommelaars | Senior-adviseur/Helpdeskcoördinator Asbest | Rijkswaterstaat
16.30 - 17.00

Asbestbeheer – geen kopzorgen meer!

Verloren asbestrapporten, verspreide of verlopen inventarisatiegegevens of onduidelijkheid over de aanwezigheid van asbest in een woning? Als vastgoedeigenaar is het niet eenvoudig zicht te houden op de huidige situatie rondom asbestinventarisatie en –sanering. Onduidelijkheid hierover kan zorgen voor uitloop, onnodige kosten en misschien zelfs wel frustratie. De nieuwe online tool ‘AsbestosManager’ biedt hiervoor een structurele oplossing.

Tijdens deze sessie krijgt u uitleg over dit nieuwe informatiesysteem en vindt een demonstratie plaats.

Sietse de Jager | Projectleider AsbestosManager, BOOT
17.00 - 17.30

De 5 tips voor eerlijke prijzen en korte doorlooptijd voor asbest saneren in uw woningcorporatie

Opdrachtgevers, probleemeigenaren danwel eigenaren van het asbest laten zich in veel gevallen leiden door de adviezen welke zij verstrekt krijgen. In de praktijk leidt dit vaak tot onacceptabel buitenproportionele hoge kosten en lange doorlooptijden.

Door het project risicogericht te benaderen en de juiste balans te zoeken tussen efficiency en veiligheid kunnen betrokken uitvoerenden altijd veilig hun werkzaamheden uitvoeren, blijft het (leef-) milieu beschermd, maar kunnen enorme kostenbesparingen worden gegenereerd.

5 tips om zelfs tot wel 70% besparing te komen bij uw asbestsaneringen.

Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

Gerwin Lensink | DGA | RIR Nederland
17.30 - 18.00

Laatste gegevens over asbestslachtoffers

Wie worden er ziek door asbest? Waar en hoe heeft de asbestblootstelling plaatsgevonden? Wat kan het Instituut Asbestslachtoffers voor hen betekenen?

Simone Aarendonk, beleidsmedewerker en Jan Warning, directeur geven een inkijk in de activiteiten en verzamelde kennis van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

Simone Aarendonk, beleidsmedewerker Instituut Asbestslachtoffers (IAS)
18.00 - 18.30

‘Asbest bodemsanering woonwijk ’t Gijmink: een kijkje achter de schermen’

Door de aanwezigheid van een voormalige asbestfabriek is Goor en de wijde omgeving zwaar verontreinigd met asbest. De nalatenschap van deze asbestfabriek drukt een inktzwarte stempel op (oud)werknemers en de bewoners in de wijde omgeving. Letterlijk onder de rook van de fabriek ligt de woonwijk Gijmink. De sanering van het asbest in de bodem van deze woonwijk heeft enorme impact op de inwoners. Arcadis geeft u een kijkje achter de schermen.

Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

Harold Rorink| Senior projectmanager, Arcadis Nederland BV

Opbouwdagen: zaterdag 17 november 2018 08:00 - 16.00 uur, maandag 19 november 2018 08:00 - 17.00 uur

Afbouwdagen: donderdag 22 november 2018 21:15 - 00.00 uur, vrijdag 23 november 2018 07:00 - 14.00 uur

Infomagazine Asbestos

Visual

Infomagazine Asbestos

Bekijk ons infomagazine en ontdek wat deze vakbeurs voor uw bedrijf kan betekenen. 

Partners

Deze Full Service Formule maakt ons uniek

 • Een compleet opgebouwde, afgewerkte en schoongemaakte standunit: vloeroppervlak, wanden, frieslijst met naamsvermelding, verlichting door duospots en vloerbedekking
 • Samen met uw relaties kunt u onbeperkt gebruik maken van de exclusieve catering op de diverse terrassen op de beursvloer
 • Twee standhoudersbadges inclusief maaltijden in het standhoudersrestaurant
 • De uitnodigingsservice
 • Evenementenhal App – Volg uw leads

Het projectteam van deze beurs

Een ervaren, veelzijdig topteam van beursspecialisten staat voor u klaar. Een eventmanager, adviseur en productmanager buigen zich over uw deelname. Door hun veelzijdige achtergronden weten zij haarfijn hoe u een beurs organiseert die naadloos aansluit bij uw boodschap én uw doelgroep. Persoonlijke aandacht, maatwerk en een hoog serviceniveau vormen de basis. Samen halen we het maximale uit uw beursmoment.

Debbie van Middelkoop
Debbie van Middelkoop
Adviseur
+31 (0)183 - 680 657
Stuur mij een e-mail
Norah Edery
Norah Edery
Marketeer
+31 (0)183 - 680 667
Stuur mij een e-mail