Lig je nog op koers?

Lig je nog op koers?

Als New Builders geloven we in innovatie op basis van de thema’s

  • Mens,
  • Organisatie
  • Product
  • Markt

 Daarom bieden we verschillende mogelijkheden om samen met jou een echte verandering in de bouwsector te realiseren. Als New Builders koersen we samen op een menswaardige en wendbare bouwsector af.

Een van de recent ontwikkelde tools is de QuickScan.

Met de QuickScan van de New Builders zet je je koers sterker uit, maar breng je ook in kaart welke stromingen en omstandigheden jouw koers beïnvloeden. Ook wanneer je al onderweg bent is het belangrijk om telkens (soms kritisch) te kijken waar je bent en of je nog op koers ligt.

Waar wil je naartoe met je organisatie? Welke externe factoren zijn er van invloed? Lig je nog op koers of moet je je koers misschien zelfs aanpassen?

Deze en meer vragen worden beantwoord aan de hand van de QuickScan.

Het gezamenlijke doel is het versterken van de onderlinge verbinding en daarmee het commitment naar de missie en visie van The New Builders.

De QuickScan wordt door de gebruikers als volgt beoordeeld:

“Compleet, behapbaar, waardevolle spiegel, prikkelend”

Wil je meer weten over de QuickScan, bezoek dan onze stand in Hal 1