Boomkwekerij Ebben kleedt Het Groene Inspiratiepark tijdens De Groene Sector Vakbeurs 2019 aan met karakteristieke bomen

Groenbeleving volgens Boomkwekerij Ebben

Het ontwerp van de buitenruimte is een spel van uiteenlopende componenten, waarbinnen de plantkeuze een bepalende rol speelt. Bomen en andere beplanting bieden oneindig veel mogelijkheden voor het creëren van een waardevolle én waardevaste buitenruimte. Een buitenruimte waarin groenbeleving en functionaliteit hand in hand gaan. Boomkwekerij Ebben kleedt vanuit die gedachte het Groene Inspiratiepark tijdens de Groene Sector Vakbeurs 2019 aan met karakteristieke bomen. Bijzondere exemplaren die bijdragen aan sfeer, menselijke maat, groenbeleving, biodiversiteit en evenwicht in de bebouwde omgeving.

Karakteristieke bomen

Boomkwekerij Ebben kweekt een uitgebreid sortiment bomen en andere beplanting voor de realisatie van groenprojecten. Aandacht voor innovatie in kleur, textuur en toepassing vormt daarbij het uitgangspunt. Plus het eigen groeikarakter en de natuurlijke identiteit van bomen en andere beplanting. Bij de een is dat grilligheid. Bij de ander het transparante bladerdak of de kleur van bast of blad. Meer en meer ontdekken gemeenten en hoveniers de kracht van natuurlijke, gemengde beplanting in de openbare ruimte. Niet alleen komt hiermee de natuurlijke beleving van groen steeds meer terug in de stedelijke omgeving. Wanneer de boom zijn natuurlijke groeikarakter mag volgen, ontstaat ook een prachtige, unieke habitus, die op de lange termijn goed beheerbaar blijft.

Contrast met de stedelijke omgeving

Al anderhalve eeuw kweekt Boomkwekerij Ebben beplanting voor tuinen, parken, landgoederen, straten, pleinen en andere groentoepassingen. Wat in 1862 begon als een lokale kwekerij heeft zich inmiddels uitgebreid tot één van de grootste kwekerijen in Europa, met opdrachtgevers ver over de landsgrenzen. De kwekerij biedt een uitgebreid sortiment laan- en parkbomen, meerstammige bomen, klimbomen, karakteristieke bomen en solitair heesters. Meerstammige bomen worden steeds vaker toegepast in groenprojecten in de openbare ruimte en bieden met hun organische vormen een schitterend contrast in de stedelijke omgeving. Ze geven een unieke sfeer en natuurlijke beleving door het karakteristieke uiterlijk en de grote diversiteit aan verschijningsvormen.

Duurzaam kweken

Op de kwekerij van Ebben wordt duurzaam gekweekt volgens het Milieukeur. De boomkwekerij werkt onder andere met biologische middelen voor bemesting en ziektebestrijding en weet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk te reduceren door op de percelen grasbanen en bloemenmengsels tussen de bomen toe te passen. Verder wordt regen- en bevloeiingswater opgevangen, en hergebruikt na natuurlijke zuivering via de grond.

Klimaatoplossingen

Natuurlijk gaat Ebbens inzet voor duurzaamheid verder dan de eigen kwekerij. Duurzame groenprojecten - en bomen in het bijzonder - dragen in belangrijke mate bij aan het natuurlijke evenwicht in de bebouwde omgeving. Bomen spelen een grote rol in de vermindering van het urban heat island-effect. Door verdamping creëren bomen een grotere luchtvochtigheid en dragen ze bij aan de reductie van de temperatuur. Bomen binden CO2 en in steden, langs autowegen en in industriële gebieden zorgen bomen ook voor het afvangen van fijnstof.

Afbeeldingsresultaat voor boomkwekerij ebben logo