HortiHeroes Start-up Plein

HortiHeroes is het platform voor innovatie, startups en talentontwikkeling van de Nederlandse Food & Flower Industry. Door het aantrekken en ontwikkelen van talent en ondernemerschap, het bijdragen aan samenwerking in de glastuinbouwsector en het verbinden met andere sectoren, draagt HortiHeroes bij aan innovatie en verandering in de sector. Dit jaar heeft HortiHeroes op de HortiContact het start-up plein. Op het plein zijn 5 startende ondernemingen aanwezig: WebFlight, PATS Indoor Drone Solutions, Skelex, POWERthePLANT en Floranti. Hieronder maakt u alvast verder kennis met enkele van de starters. Tijdens HortiContact komen zij graag verder met u in contact.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WebFlight/Makerstreet

Duurzame Digitale Transformaties

Na jarenlange groei in de Food&Flower industrie, waardoor Digitale Transformatie niet hoog op ieders agenda stond, is de markt licht aan het teruglopen en is de noodzaak voor efficiëntie in de gehele keten toegenomen. Dankzij meerdere nieuwe certificeringen en overige regelgeving is de druk op het gebruik van data binnen de sector gegroeid en zien bedrijven steeds vaker het belang en de kracht van digitalisering. In navolging van enkele disruptors, is nu de hele sector toe aan digitale innovatie. Om relevant te blijven, om voorop te lopen, of om gewoonweg bestaansrecht te garanderen. Gedragen door de nieuwe generatie binnen deze bedrijven is de voornaamste vraag: “Hoe maak ik de transitie van een traditioneel bedrijf, naar een future proof, innovatief bedrijf, middels een duurzame digitale transformatie?”

Van Traditioneel naar Future-Proof

Innovatie draait niet alleen om nieuwe ideeën of technologie, maar juist om het anticiperen op nieuwe problemen in een constant veranderende markt. Ons hele proces is ingericht op maximale business value voor onze klanten, waardoor wij duurzaam innoveren. Voor een buitenstaander lijken veel bedrijven in de Food & Flower industrie exact op elkaar, echter heeft juist ieders unieke bedrijfsvoering voor de jarenlange successen gezorgd. Om dicht bij de eigen identiteit van de bedrijven te blijven, is een naadloos aansluitende digitalisering essentieel. Waarom zou je je core-business moeten aanpassen op standaard digitale oplossingen?

Procesautomatisering

Door inefficiënte processen digitaal te automatiseren geef je meer structuur aan je organisatie, gaan je mensen efficiënter werken, voorkom je fouten en creëer je meer inzicht. Automatisering zorgt voor schaalbaarheid, schaalbaarheid faciliteert groei, groei zorgt voor een positief bedrijfsresultaat. Ervaring leert dat hoe complexer het proces is, hoe sterker de businesscase voor process automation. WebFlight is zeer succesvol in het in kaart brengen van bedrijfsprocessen en deze te optimaliseren. Bij voorkeur maken wij op het oog kleine aanpassingen, met een grote positieve impact. Breng tijdens een workshop bij WebFlight je bedrijfsprocessen in kaart en ontdek direct waar de kansen liggen voor jullie organisatie! 

WebFlight & MakerStreet

WebFlight helpt, als onderdeel van het innovatieve MakerStreet netwerk, grote en kleine bedrijven in de Food & Flower industrie tijdens hun geleidelijke digitale transitie of juist disruptieve innovaties. Dankzij onze businesscases bij Bloomon, HelloFresh en BQ Support, zijn wij in staat ‘out-of-the-box’ te denken in deze veelal traditionele markt. De jarenlange ervaring die wij daarnaast hebben met het werken voor grote bedrijven als Achmea, ABN Amro, Spaces en Essent, zorgt ervoor dat wij zowel voor het MKB, als voor grote multinationals een betrouwbare partner zijn van digitale innovatie in de breedste zin van het woord. 

Maak kennis met WebFlight en de rest van het MakerStreet netwerk en neem voor meer informatie, of een persoonlijke kennismaking, contact op met:

Rogier de Graaf, Commercial Lead, op rogier@webflight.nl of +31 6 430 830 25.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATS Indoor Drone Solutions

PATS Indoor Drone Solutions is een jonge startup uit Delft, die een geautomatiseerde oplossing voor gewasbescherming ontwikkelt. Deze oplossing werkt met kleine drones die direct vliegende plaaginsecten elimineren. Hierdoor wordt gewasschade beperkt en zijn minder gewasbeschermingsmiddelen benodigd.

De oprichters hebben een achtergrond in het drone lab van de TU Delft waar ze meerdere jaren aan autonome drone oplossingen hebben gewerkt. Daar is ook deze nieuwe toepassing uitgedacht voor de glastuinbouw, die nu doorontwikkeld en getest wordt voor een marktintroductie eind 2019.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en de voortgang van onze ontwikkeling?

PATS kijkt ernaar uit u te ontvangen op het start-up plein van de HortiContact!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skelex

Let's face it, robots can do more and more each year. However humans are far from obsolete in industrial work and when a person sustains a work injury it is a very ​costly affair. Skelex designs, produces and markets custom passive exoskeleton solutions for large scale manufacturing & construction companies. Our products already ​empower​ EU workers in aerospace, shipbuilding and heavy manufacturing to be ​more productive in performing repetitive and phisically demanding tasks while minimizing their risk of ergonomic injuries.

With worker health & safety regulations improving worldwide it’s increasingly becoming financially rewarding​ for companies to invest in treating their workers more ​sustainably​. Our​ ​suit outshines the competition because our patented ​Flexframe Technology delivers​ the strongest assistance in the most ​compact​ form factor & in the lightest weight class.

If you feel our suit could ​augment​ the people in your company, I invite you to come on over ​afterwards​ and try out our suit for yourself. 

Flexframe Technology

Here the energy storage is incorporated in the suits frame, that is why we can offer the strongest assistance in the lowest weight class. To further clarify, our suit is a passive exoskeleton, meaning the suit is fully mechanical and as such does not use any motors or batteries.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Floranti – Connect and Attract

Floranti is een platform dat bijdraagt aan de toenemende digitalisering in de sierteelt. Ontstaan vanuit de sterke wens van de sector, met als doel om de handel tussen partijen efficiënter en sneller te maken. Een belangrijk speerpunt is dat de ontwikkeling van het platform volledig is afgestemd op de behoefte uit de sector. Voor de inkoper bespaart het tijd en kun je middels het uitgebreide filtersysteem op een eenvoudige manier je producten bestellen. Alles op één platform onder één koppeling met eenvoudige bediening. Voor de verkoop biedt het platform een nieuwe manier van afzet en bereik van potentiële nieuwe klanten. Floranti biedt tevens leuke mogelijkheden om je producten in de spotlight te zetten. Daarmee stimuleer je de afzet door onderscheidend vermogen en zichtbaarheid.

Floranti is volledig afgestemd op de sector. Zo werken we nauw samen met softwareleveranciers zodat de koppeling met Floranti gemaakt kan worden met eigen systemen, die de kwekers en handelaren in gebruik hebben. Ook is Floranti een coöperatie. Dit betekent dat kwekers en handelaren mede-eigenaar kunnen worden. Onafhankelijk en van ons allemaal. Deze onafhankelijkheid en betrokkenheid leidt ertoe dat we veel feedback van onze klanten uit de sector krijgen en wordt er meegedacht over de nieuwe innovaties van het platform. De tuinbouw is groot geworden door samen te werken en met deze zelfde gedachte bouwen we aan Floranti. Doe je mee?
www.floranti.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------