Infra Relatiedagen HB 2018

Het platform voor de grond-, weg- en waterbouw

 Een vertrouwd netwerkplatform dat grond-, weg- en waterbouwprofessionals samenbrengt in een laagdrempelige sfeer. Al jaren lang vormt deze driedaagse vakbeurs een bruisend ontmoetingspunt voor infra-ondernemers en dienstverleners. Ontmoet uw leveranciers en schud de hand met nieuwe zakelijke relaties. Blijf op de hoogte van de laatste innovatieve producten en diensten. Uiteraard in de vertrouwde gemoedelijke sfeer die Infra Relatiedagen kenmerkt.

U treft hieronder de voorlopige deelnemerslijst aan

 

Bekijk nu de aftermovie van Infra Relatiedagen Hardenberg 2017 

 

Kaarten bestellen

Samenwerking met Stichting IKN

Voor deze editie van Infra Relatiedagen zijn wij een samenwerking aangegaan met Stichting Innovatie Kenniscentrum Nederland (IKN). IKN is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de afvalwaterketen. Op de beursvloer is een apart “IKN Paviljoen” ingericht, waar leden van IKN zich profileren en zijn er diverse leden die met een eigen stand deelnemen aan de vakbeurs. Daarnaast draagt Stichting IKN bij aan een aantal lezingen binnen hun vakgebied in het “kennistheater”, welke voor de eerste keer aanwezig is op de Infra Relatiedagen. Kennisprogramma is bijna definitief. Houd onze website in de gaten welke thema’s er worden behandeld in het kennistheater in hal 6.

Exposantenprofiel

Bezoekersprofiel

Actueel

Beursprogramma

Dag 1   dinsdag 6 februari 2018 13.00 - 21.00 uur
14.00 - 14.30

Het bouwwerk van gedetailleerde voorschriften, vastgelegd in verschillende wetten en regelingen, wordt de komende jaren vervangen door één overkoepelende Omgevingswet. Wat betekent dit voor de bedrijven en overheden, hoe kunnen zij zich voorbereiden, waar liggen de kansen? Frans Debets van Debets B.V. en voorzitter Stichting IKN vertelt u hier graag meer over.

Locatie: Hal 6

De Omgevingswet - welke kansen liggen hier voor onze branche?
14.45 - 15.15

Jonas Pelgröm van Wetlantec praat u bij over het onderwerp 'natuurlijk waterzuivering, een slim alternatief'.

Locatie: Hal 6

Natuurlijke waterzuivering, een slim alternatief
15.30 - 16.00

Een voor Nederland uniek en nieuw concept door middel van holle composiet banden conform de EN1433 gecertificeerd door Lloyds register UK - afwatering optimalisatie en Integratie. Mark Visscher van Indurio vertelt u alles over dit unieke concept.

Locatie: Hal 6

Afwatering in de band
16.15 - 16.45

Iedere Nederlander loost per etmaal ca. 120 liter afvalwater met een gemiddelde temperatuur van 28°C op het rioolstelsel.Riothermie is de oplossing om de thermische energie uit het afvalwater te hergebruiken en daarmee bij te dragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen. In de lezing, welke wordt verzorgd door Hans van Arnhem van Indurio, wordt een uiteenzetting gegeven van de bron, het functioneren en de diverse mogelijkheden om riothermie toe te passen en een voorbeeld business-case van een riothermie project.

Locatie: Hal 6

Ons afvalwater als duurzame warmtebron
17.00 - 17.30

De spiraalwikkelbuis techniek, onbekend maakt onbemind. Of terug van weggeweest? Een renovatietechniek voor grotere vrij verval rioolstrengen of bijzondere profielen, zoals duikers, is bezig aan een comeback. Wat zijn de mogelijkheden en bijzonderheden van deze verschillende technieken? Peter Brink van Sekisui Pipe Renewal B.V. praat u hierover bij.

Locatie: Hal 6

Spiraalwikkelbuistechniek
18.45 - 19.15

Verschillende ontwikkelingen vanuit de markt, welke een praktische invulling voor de water en hitteprobelmatiek geven, wordt belicht in de kennissessie verzorgddoor Jac van Ham. 

Locatie: Hal 6

Kijk op klimaat en ruimtelijke adaptatie
19.30 - 20.00

De spiraalwikkelbuis techniek, onbekend maakt onbemind. Of terug van weggeweest? Een renovatietechniek voor grotere vrij verval rioolstrengen of bijzondere profielen, zoals duikers, is bezig aan een comeback. Wat zijn de mogelijkheden en bijzonderheden van deze verschillende technieken? Peter Brink van Sekisui Pipe Renewal B.V. praat u hierover bij.

Locatie: Hal 6

Spiraalwikkelbuistechniek
Dag 2   woensdag 7 februari 2018 13.00 - 21.00 uur
13.30 - 14.15

Nick Ooms (Traffic Service Nederland) en Remco Mur (Versluys Verkeerstechniek) van Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland praten u bij over 'veilig werken aan de weg'. Een interactieve sessie met een toelichting op concrete maatregelen die zijn bereikt door de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland en andere stakeholders om het werk van de wegwerker veiliger te maken. Daarnaast een doorkijk naar de stippen op de horizon die zijn gezet om maatregelen te treffen die het werk aan de weg nog veiliger gaan maken.

Locatie: Hal 7

Veilig werken aan de weg
14.00 - 14.30

Uit onderzoek blijkt dat emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vanaf het boerenerf een grote bijdrage heeft aan het verslechteren van de waterkwaliteit. Dit, terwijl de Kaderrichtlijn Water juist uitgaat van een ‘nulemissie’ in 2027. De landbouw zal daarom forse maatregelen moeten nemen om deze emissies te voorkomen. Een deel kan de boer zelf doen (goed elandbouwpraktijk), maar voor een belangrijk deel zal dit moeten gebeuren met nieuwe oplossingen op het gebied van techniek en infra (inrichting, afwatering, zuiveren, verharding, etc. ). Bovendien worden agrarische bedrijven steeds groter en ook dit vraagt een andere kijk op het boerenerf. Waar liggen de kansen voor infra? Jan Broos van Broos Water B.V. en bestuurslid van Stichting IKN praat u hier graag over bij.

Locatie: hal 6

Kansen voor infra in de landbouw
14.30 - 15.30

Werkgever, maakt u al gebruik van het bedrijfsrapport van Volandis over de duurzame inzetbaarheid van uw mensen? Hierin leest u terug hoe uw bedrijf presteert op de thema’s Werk veilig, Houd plezier en Werk kijk vooruit. Hoe presteer u t.o.v. de benchmark in de sector. De data komt uit de PAGO en DIA van uw werknemers in bouw & infra. Hoe ziet het bedrijfsrapport er uit en hoe kunt u hier beleid op maken?
Alles wat u altijd al wilde vragen over MijnVolandis voor werkgevers komt langs in de workshop, welke wordt verzorgd door Marco Maasse, van Volandis.

Locatie: Hal 7 

 

Mijnvoldandis voor werkgevers
14.45 - 15.15

Jonas Pelgröm van Wetlantec praat u bij over het onderwerp 'natuurlijk waterzuivering, een slim alternatief'.

Locatie: Hal 6

Natuurlijk waterzuivering, een slim alternatief
15.30 - 16.00

Politiek stelt duurzame en circulaire doelen - wat betekend dat voor mij in de uitvoering van mijn werk? Heijmans praat u graag bij over deze thematiek. 

Locatie: hal 6

Duurzame en circulair bouwen op politieke agenda
15.45 - 16.15

Patrick Schothuis van BIA Group praat u in deze sessie bij over intelligente machines.

Locatie: Hal 7 

 

Intelligente machines
16.15 - 16.45

De spiraalwikkelbuis techniek, onbekend maakt onbemind. Of terug van weggeweest? Een renovatietechniek voor grotere vrij verval rioolstrengen of bijzondere profielen, zoals duikers, is bezig aan een comeback. Wat zijn de mogelijkheden en bijzonderheden van deze verschillende technieken? Peter Brink van Sekisui Pipe Renewal B.V. praat u hierover bij.

Locatie: Hal 6

Spiraalwikkelbuistechniek
16.30 - 17.30

Ben jij lid van de ondernemingsraad, KAM'ers, Preventiemedewerker of HR-professional in jouw bedrijf? Hoe staat Werk veilig op de agenda in jouw bedrijf? Maak er werk van. Want je werkt veilig of je werkt niet! Zowel jij als je werkgever zijn verplicht maatregelen te nemen om de risico's die spelen bij het werken in de Bouw en Infra zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Maar wat weet jij van Werk veilig?  Neem zelf deel aan de pubquiz 'Werk veilig', welke wordt begeleid door Tjeerd Willem Hobma van Volandis in samenwerking met Savantis

Locatie: hal 7

Pubpuiz
17.00 - 17.30

Uit onderzoek blijkt dat emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vanaf het boerenerf een grote bijdrage heeft aan het verslechteren van de waterkwaliteit. Dit, terwijl de Kaderrichtlijn Water juist uitgaat van een ‘nulemissie’ in 2027. De landbouw zal daarom forse maatregelen moeten nemen om deze emissies te voorkomen. Een deel kan de boer zelf doen (goed elandbouwpraktijk), maar voor een belangrijk deel zal dit moeten gebeuren met nieuwe oplossingen op het gebied van techniek en infra (inrichting, afwatering, zuiveren, verharding, etc. ). Bovendien worden agrarische bedrijven steeds groter en ook dit vraagt een andere kijk op het boerenerf. Waar liggen de kansen voor infra? Jan Broos van Broos Water B.V. en bestuurslid van Stichting IKN praat u hier graag over bij.

Locatie: hal 6

Kansen voor infra in de landbouw
17.00 - 17.30

Inleiding naar de Paladexbuizen een interessant en innovatief infiltratiesysteeem, volgens Jeroen van Schie van Walraven. Hij praat u graag bij over dit innovatieve product.

Locatie: Hal 6

De Paladexbuis
18.00 - 18.30

Verschillende ontwikkelingen vanuit de markt, welke een praktische invulling voor de water en hitteprobelmatiek geven, wordt belicht in de kennissessie verzorgddoor Jac van Ham. 

Locatie: Hal 6

Kijk op klimaat en ruimtelijke adaptatie
18.45 - 19.15

De spiraalwikkelbuis techniek, onbekend maakt onbemind. Of terug van weggeweest? Een renovatietechniek voor grotere vrij verval rioolstrengen of bijzondere profielen, zoals duikers, is bezig aan een comeback. Wat zijn de mogelijkheden en bijzonderheden van deze verschillende technieken? Peter Brink van Sekisui Pipe Renewal B.V. praat u hierover bij.

Locatie: Hal 6

Spiraalwikkelbuistechniek
19.30 - 20.00

Patrick Schothuis van BIA Group praat u in deze sessie bij over intelligente machines.

Locatie: Hal 7 

Intelligente machines
19.30 - 20.00

Esha Infra en Icopoal praten u tijdens de Infra Relatiedagen bij over het onderwerp Asfaltwapening.

Locatie: hal 6 

Asfaltwapening
Dag 3   donderdag 8 februari 2018 13.00 - 21.00 uur
13.30 - 14.15

Nick Ooms (Traffic Service Nederland) en Remco Mur (Versluys Verkeerstechniek) van Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland praten u bij over 'veilig werken aan de weg'. Een interactieve sessie met een toelichting op concrete maatregelen die zijn bereikt door de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland en andere stakeholders om het werk van de wegwerker veiliger te maken. Daarnaast een doorkijk naar de stippen op de horizon die zijn gezet om maatregelen te treffen die het werk aan de weg nog veiliger gaan maken.

Locatie: Hal 7

Veilig werken aan de weg
14.00 - 14.30

De spiraalwikkelbuis techniek, onbekend maakt onbemind. Of terug van weggeweest? Een renovatietechniek voor grotere vrij verval rioolstrengen of bijzondere profielen, zoals duikers, is bezig aan een comeback. Wat zijn de mogelijkheden en bijzonderheden van deze verschillende technieken? Peter Brink van Sekisui Pipe Renewal B.V. praat u hierover bij.

Locatie: Hal 6

Spiraalwikkelbuistechniek
14.30 - 15.30

Is uw bedrijf aantoonbaar actief op het gebied van duurzame inzetbaarheid of faciliteert uw bedrijf veilig werken, plezier houden of vooruit kijken? Laat ons weten waarom (door het invullen van het inschrijfformulier op onze website) en maak onderdeel uit van de Duurzame Inzetbaarheidsroute en maak kans op de DIA Innovation Award. De DIA Innovation Award organiseren wij in samenwerking met Volandis en de presentatie van de genomineerden wordt geleid door Tjeerd Willem Hobma.

Locatie: hal 7

Presentatie genomineerden DIA Innovation Award
14.45 - 15.15

Jonas Pelgröm van Wetlantec praat u bij over het onderwerp 'natuurlijk waterzuivering, een slim alternatief'.

Locatie: Hal 6

Natuurlijk waterzuivering, een slim alternatief
15.30 - 16.00

Politiek stelt duurzame en circulaire doelen. Wat betekend dat voor mij in de uitvoering van mijn werk? Heijmans praat u graag bij over deze thematiek. 

Locatie: hal 6

Duurzaamheid en circulair bouwen op politieke agenda
15.45 - 16.15

Patrick Schothuis van BIA Group praat u in deze sessie bij over intelligente machines.

Locatie: Hal 7 

Intelligente machines
16.15 - 16.45

Inleiding naar de Paladexbuizen een interessant en innovatief infiltratiesysteeem, volgens Jeroen van Schie van Walraven. Hij praat u graag bij over dit innovatieve product.

Locatie: Hal 6

De Padadexbuis
16.30 - 16.45

Aan het einde van dag 3 op de Infra Relatiedagen wordt de winnaar bekend gemaakt van de DIA Innovation Award. Deze prijs wordt uitgereikt in samenwerking met Volandis

Locatie: Hal 7

Uitreiking DIA Innovation Award
18.00 - 18.30

De spiraalwikkelbuis techniek, onbekend maakt onbemind. Of terug van weggeweest? Een renovatietechniek voor grotere vrij verval rioolstrengen of bijzondere profielen, zoals duikers, is bezig aan een comeback. Wat zijn de mogelijkheden en bijzonderheden van deze verschillende technieken? Peter Brink van Sekisui Pipe Renewal B.V. praat u hierover bij.

Locatie: Hal 6

Spiraalwikkelbuistechniek
18.45 - 19.15

Verschillende ontwikkelingen vanuit de markt, welke een praktische invulling voor de water en hitteprobelmatiek geven, wordt belicht in de kennissessie verzorgddoor Jac van Ham. 

Locatie: Hal 6

Kijk op klimaat en ruimtelijke adaptatie
19.30 - 20.00

Patrick Schothuis van BIA Group praat u in deze sessie bij over intelligente machines.

Locatie: Hal 7 

Intelligente machines
19.30 - 20.00

Esha Infra en Icopal praten u bij over 'asfalt de toekomst in: slijtlagen'. 

Locatie: hal 6

Slijtlagen

Aanvullende beursinformatie

 

Sfeerimpressie Infra Relatiedagen 2017

Inschrijven DIA Innovation Award

Doe mee met de DIA Innovation Award

Is uw bedrijf aantoonbaar actief op het gebied van duurzame inzetbaarheid of faciliteert uw bedrijf veilig werken, plezier houden of vooruit kijken? Laat ons weten waarom en maak onderdeel uit van de Duurzame Inzetbaarheidsroute op de beursvloer die Volandis uitstippelt. Hiermee zetten we uw stand en duurzame inzetbaarheid letterlijk op de kaart. Deelname biedt u de kans uw bedrijf te profileren op Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Bij uw stand kunt u samen met Volandis voor bezoekers zichtbaar maken dat u deelneemt aan de Duurzame Inzetbaarheidsroute.

DIA Innovation Award
Alle standhouders die op de Duurzame Inzetbaarheidsroutes staan, maken kans op de DIA Innovation Award. Deze award wordt uitgereikt op de laatste dag van de beurs. Een vakjury en een publieksjury beoordelen wie er voor deze Award in aanmerking komen. Ook worden de genomineerden voor deze Award op de route uitgelicht. De top4 genomineerden voor de Award nodigen wij uit om op 8 februari een presentatie te verzorgen in de kennisarena. De winnaar ontvangt de Award hierna uit handen van de juryvoorzitter.

Meedoen? Dit zijn de vijf belangrijkste criteria.
Laat ons weten hoe uw dienstverlening, product of dienst zich onderscheid in:

  • Impact op één van de pijlers: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit
  • Innovatiekracht
  • Economisch rendement
  • Toepasbaarheid
  • Schaalbaarheid

Vul het onderstaande formulier in voor 2 februari en maak kans op de DIA Innovation Award. Lees hier de voorwaarden voor deelname.

Infra Relatiedagen HB 2018

Deze Full Service Formule maakt ons uniek

  • U wilt zaken doen, mensen ontmoeten, relaties onderhouden. In een sfeervolle ambiance, onder perfecte omstandigheden. Ons keurmerk, de full service formule staat hiervoor garant. Ook tijdens deze vakbeurs zorgen wij dat het u aan niets ontbreekt.
  • Entree voor 2 personen
  • Catering geheel verzorgd
  • Gratis parkeren
  • Evenementenhal App

Heeft u vragen over deze beurs?