Attero = Energie op de beurs

Even voorstellen: Attero! Zij informeren u graag over de laatste stand van zaken op het gebied van storten van asbesthoudende afvalstromen en veilig werken met containers. Lees hier meer over het bedrijf.

Kent u het Dak van Drenthe? In Wijster wordt de bestaande stortplaats van Attero op dit moment voor een deel heringericht om zo een prachtige recreatieplek te realiseren. Bij het project “Dak van Drenthe” wordt in 2 jaar tijd 2,5 miljoen ton AEC-bodemas aangebracht bovenop de bestaande stort van Attero Wijster. Na het aanbrengen wordt de AEC-bodemas afgedekt en wordt het terrein ingericht met recreatieve voorzieningen. Hier vertellen ze tijdens de Infra Relatiedagen natuurlijk graag alles over. Dit werk is ontstaan door een samenwerking tussen de Provincie Drenthe, Afvalzorg en Attero en laat goed zien hoe wij op een inventieve en efficiënte manier invulling geven aan het terugdringen van primaire grondstoffen en hergebruik tot een hoog niveau tillen.

Ook besteden ze veel energie en aandacht aan veilige werkomstandigheden en veilig werken. Zo willen ze ongevallen in onze werkomgeving voorkomen en uitsluiten. Hun locaties, installaties en processen zijn niet zonder risico’s. Daarom hanteren ze voor iedereen strenge veiligheidsregels en voorschriften.

Bezoek de stand!

Ze informeren u graag over de laatste stand van zaken op het gebied van storten van onder andere asbesthoudende afvalstromen en bijvoorbeeld het project ‘Veilig werken met containers’.

Verder hebben ze voor het komende jaar voldoende en prijstechnisch interessante mogelijkheden voor het accepteren van overtollige grond en –bouwstoffen.

 Over Attero

Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving en het oplossen van afvalvraagstukken van hun klanten. Ze doen dat door de potentie van afval maximaal te benutten. Zo voorkomen ze de uitputting van primaire grondstoffen en gaan ze klimaatverandering tegen.

Attero is marktleider in Nederland als het gaat om de verwerking van diverse afvalstromen op een efficiënte en duurzame wijze. Ze zien het als hun opdracht om de klanten te ontzorgen met one-stop oplossingen en hen te ondersteunen bij het realiseren van hun ambities op het gebied van hergebruik van grondstoffen en inzet van duurzame energie.

Attero’s doelen zijn meerwaarde en maatwerk leveren voor onze belanghebbenden op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame energie. Attero ondersteunt het landelijk beleid waarbij gestreefd wordt naar de reductie van inzet van primaire grondstoffen met 50 procent in 2030.

 Optimale samenwerking

Onze Attero locaties bevinden zich voornamelijk in het noorden, oosten en zuiden van het land. De verschillende bedrijfsonderdelen werken nauw samen zodat we optimale synergievoordelen kunnen benutten. Juist deze redenen zijn van belang om u als GWW-aannemer goed van dienst te kunnen blijven. Voor meer informatie, zie www.attero.nl