Wie is ICASS?

Even voorstellen: ICASS!

ICASS: Een applicatie van, voor en door gemeentes. Aanleg en beheer van civiele infrastructurele voorzieningen in de openbare ruimte is ronduit complex. Tel daarbij de ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid, digitalisering en de aantocht van nieuwe wet- en regelgeving op en het is niet moeilijk om de uitdaging te zien waar een gemeente voor staat. Hoe houdt de overheid (gemeente, provincie enz.), coöperaties, ontwikkelaars overzicht en controle op al deze onder- en bovengrondse werkzaamheden? Door geautomatiseerde samenwerking met alle partijen in de keten.

ICASSxl is een unieke applicatie die ondersteuning biedt aan infrastructurele werkzaamheden (projecten /opdrachten zowel onder- als bovengronds) tussen overheid en aannemers met betrekking tot communicatieve processen die spelen in die samenwerking. Het systeem is intelligent en stuurt processen aan; deze intelligente begeleiding is op 1 (communicatief) gezamenlijk transparant platform ter beschikking gesteld. Dit is real time, real life en geografisch in beeld. Visi als open standaard, opslag documenten en bestekadministratie zijn geïntegreerd. Alle stakeholders zitten daardoor op dezelfde transparante communicatieve lijn; van aannemer, overheid tot accountant aan toe op maximale efficiënte wijze.

Het doel is om opdrachtgever en -nemer met elkaar meer harmonisatie, transparantie, gemak en efficiëntie in de samenwerking te laten realiseren. Daarnaast de ‘groengedachte, digitalisering en transparant uniforme wet- en regelgeving (omgevingswet, RAW-kwaliteitsbepalingen en voldoen aan inschrijving aanbesteding gedaan) tot uiting te laten komen en naleven.

 Ze presenteren u op de beurs o.a. het unieke intelligente ‘eitje’ dat kwaliteit beoordelen, contractbeheersing en een project op bestek(post)niveau toetsen en bewaken nu automatisch gaat! Dit ook nog tijdig, objectief en juridisch goed gemotiveerd in de communicatie tussen opdrachtgever- en nemer. Hierdoor harmonisatie samenwerking, geen faalkosten, bij oplevering geen verrassingen en geschillen meer en snelle financiële afwikkeling/afrekening.

Bezoekt u hun stand zodat u het drieluik ‘burgers, bedrijven/aannemers/ingenieursbureaus beleeft en overheid een optimale samenwerking kunnen realiseren en verwachtingspatronen over en weer waarmaken. Dit maakt ICASSxl mogelijk! Voor meer info, zie www.icass.nl