NTP Groep op Infra Relatiedagen: even voorstellen!

Een gastblog van onze exposant NTP Groep. Lees meer over het bedrijf!

Even voorstellen: wij zijn NTP Groep! We onderscheiden ons in de markt door ons te richten op onze 4 kernwaarden; samenwerken, klantbewust en kostenbewust, sociaal en vitaal en duurzame leefomgeving.

Samenwerken
In samenwerking met overheid, bedrijven en instellingen richten wij onze leefomgeving op infrastructureel en milieukundig vlak op een veilige en gezonde wijze functioneler en duurzamer in. Wij geloven dat het beste eindresultaat ontstaat door in een vroeg stadium samen te werken met onze klanten, ketenpartners en eindgebruikers. De structuur van onze organisatie - met 9 directieleden, 3 vestigingen en de 200 mensen werkzaam binnen de verschillende bedrijfsonderdelen - maakt dat het in onze cultuur zit naar elkaar te luisteren waardoor we tot de beste oplossingen komen.

Klantbewust en Kostenbewust
Onze mensen zijn betrokkenmensen ‘met gezond verstand’. Bekwame vakmensen die kostenbewust en transparant zijn. Het gezamenlijke (project)belang staat altijd voorop. Wij zijn betrouwbaar en streven maximale kwaliteit na. Wij zijn een regionale aannemer en daardoor staan we dichtbij onze klanten. Wij zijn loyaal naar onze klanten en ervaren dat klanten loyaal naar ons zijn.

Sociaal en Vitaal
Onze maatschappelijke functie en sociale betrokkenheid vervullen we als NTP Groep proactief. Wij investeren in leerlingen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wij zorgen goed voor onze eigen collega’s. Wij hebben passie voor ons werk maar ook voor het leven naast het werk, waardoor vitaliteit en duurzaamheid een prominente rol in onze organisatie en strategie innemen. Vitaliteit en gezondheid wordt middels een actief uitgedragen programma gestimuleerd zodat onze collega’s zich gezond en energiek blijven voelen, zowel binnen als buiten het werk.

Duurzame Leefomgeving
Circulariteit en de verduurzaming van onze leefomgeving hebben onze prioriteit. Naast energie- en grondstof besparende maatregelen binnen onze organisatie en projecten onderzoeken we voortdurend mogelijkheden en technieken om duurzaamheid praktisch toe te passen. De verschillende vestigingen en disciplines van NTP groep hebben hierin een stimulerend en innoverend effect op elkaar waardoor we tot het best mogelijke resultaat komen binnen projecten en processen.

Door onze kernwaarden na te streven blijven we actief bij onze klanten betrokken en staan we altijd dicht bij ontwikkelingen in de markt. Gezamenlijk met onze opdrachtgevers hebben we innnovaties als Grasfalt, Rendabel Water en Lake Source Cooling ontwikkeld.  Onder andere deze innovaties zullen we laten zien tijdens de infrarelatiedagen in Hardenberg.


We laten u graag zien hoe we onze vier kernwaarden ook echt uitvoeren binnen ons bedrijf en in projecten en ontvangen u daarom graag op 5, 6 of 7 februari in onze stand in hal 2!