Reef Infra verandert van naam!

Reef Infra verandert van naam!

Reef Infra is een bekend gezicht op de Infra Relatiedagen in Hardenberg. De bekende gezichten blijven, ze presenteren zich wel met een nieuwe naam. Reef Infra verandert van naam per 1 januari 2019 naar Strukton Civiel Noord & Oost bv. Gezamenlijk hebben de bedrijven hun schouders gezet onder één Strukton Civiel. Meer eenheid dus om nog beter bij te dragen aan comfortabele en veilige infrastructuur in Nederland. Onveranderd blijven de regionale medewerkers met grote betrokkenheid en daadkracht voor alle klanten klaarstaan. Achter hen staat een organisatie met veel kennis en ervaring; een professionele partner voor multidisciplinaire projecten en nieuwe samenwerkingsvormen. Met als resultaat dat bestemmingen weer bereikbaar zijn en dat knooppunten geen knelpunten meer zijn. En als één Strukton Civiel zijn zij daarin sterker. Daarom nu ook één naam.

Wie is Strukton Civiel?

Strukton Civiel onderscheidt zich in de markt doordat zij alle disciplines op het gebied van infrastructuur in huis heeft. Met veel vakkennis en daadkracht werken zij aan een beter Nederland. Dit doen ze door technisch en technologische oplossingen te bedenken, te bouwen, te beheren en te onderhouden.

Dankzij de gezamenlijke kracht van de verschillende bedrijven weten zij iets toe te voegen aan de omgeving. Door samen te werken aan bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van ons land. Door hun inspanningen creëren zij maatschappelijke waarde voor vandaag en morgen. 

Samenwerking en innovatie in de praktijk

Op het gebied van ontwikkeling en innovaties zit Strukton Civiel Noord & Oost niet stil. In Ritsumasyl bouwen zij een brug van biocomposiet over het Van Harinxmakanaal. De provincie heeft voor het ontwikkelen en bouwen van deze brug, opdracht gegeven om dit te realiseren in bouwteamverband. Hierdoor is een mooi samenspel ontstaan van opdrachtgever, aannemers, specialisten en onderwijsinstellingen die de grenzen van de mogelijkheden hebben opgezocht. En afgelopen jaar heeft Strukton Civiel Noord & Oost, voorheen Reef Infra, de primeur gehad om de eerste cementloze rotonde van Europa aan te leggen op de N737 tussen Deurningen en Enschede.

Tijdens de Infra Relatiedagen 2019 is Strukton Civiel voor het eerst echt zichtbaar op deze beurs. Op één stand onder de naam Strukton Civiel presenteren zij Strukton Civiel Noord & Oost samen met zusterbedrijven GBN en Van Rens mobiliteit. Een nieuwe naam, dezelfde gezichten. Ze zien u graag in de stand van Strukton Civiel in hal 3: “Wegenbouw & Aannemerij”.