Bewandel de innovatie-route 2019 en breng uw stem uit!

Ook dit jaar reikt de organisatie een prijs uit voor het meest innovatieve product. Gedurende de vakbeurs worden innovaties beoordeeld door een vakjury en door bezoekers. U kunt de innovaties bekijken door de innovatieroute te bewandelen en vervolgens uw stem uitbrengen op het meest innovatieve product. Deze route en de deelnemende exposanten vindt u op het stembiljet dat u ontvangt bij de entree.

Onderstaande bedrijven maken kans op de Innovation Award. 

KLEISER®bh van ByTheWay 

Je rijdt op een landweggetje. Een groot landbouwvoertuig komt je tegemoet. Je moet de berm in. Dan zie je de gevaarlijke kuilen. Jaarlijks zijn er alleen al in Nederland 1400 ernstige bermongevallen met 200 dodelijke slachtoffers. Bermen moeten en kunnen veiliger. Met een tractorband zorgen wij in 1 werkgang dat de berm weer vlak en draagkrachtig aansluit op de wegverharding. Grondbewerkers zitten vastgeroest in het staal, wij gebruiken rubber. Tot tien maal efficiënter dan conventionele methodes en 1 ton minder CO2 uitstoot per werkdag. Met een innovatieve win/win/win tariefformule delen we het voordeel met de wegbeheerders en onze uitvoerende partnerbedrijven.

Circore van ARN/Duvano

De overheid heeft provincies, gemeenten en waterschappen gevraagd om in 2021 minstens 10% circulair in te kopen. In 2030 moet dat zelfs 50% zijn. Dit vraagt om innovaties. Circore speelt hierop in. Van gerecycled kunststof uit

auto’s worden damwanden hebben een verwachte technische levensduur van minimaal 50 jaar. Ons gerecyclede kunststof is onderhoudsarm en biedt afnemers een zorgeloze toekomst. Zo is Circore een waardige en duurzame vervanger van hardhout. En het antwoord op de groeiende vraag van waterschappen, provincies en gemeenten naar circulaire, duurzame én betaalbare grondkeringen.en beschoeiingen gemaakt. De producten van Circore zijn rotvrij en en hebben een verwachte technische levensduur van minimaal 50 jaar. Ons gerecyclede kunststof is onderhoudsarm en biedt afnemers een zorgeloze toekomst. Zo is Circore een waardige en duurzame vervanger van hardhout. En het antwoord op de groeiende vraag van waterschappen, provincies en gemeenten naar circulaire, duurzame én betaalbare grondkeringen.

  

Green-Infra

Door de off-grid systemen, maken zij het mogelijk om lokaal energie op te wekken voor eigen gebruik zonder gebruik te hoeven maken van het energie netwerk van multinationals.

 

Grasfalt van NTP Groep

Grasfalt is een innovatief asfaltmengsel waarbij bitumen is vervangen door het bio-based bindmiddel lignine dat afkomstig is uit olifantsgras. Hierdoor bereiken we een besparing van fossiele grondstoffen en 20% CO2-reductie door de lagere productietemperatuur van Grasfalt. Olifantsgras slaat daarnaast ook nog CO2 op.

Lightmotion van Lightwell

Smart City ontwikkelingen, de openbare ruimte is er groots mee bezig. Laadpaaltjes en internetmasten schieten letterlijk als paddestoelen uit de grond. Maar is er niet al genoeg meubilair in de openbare ruimte? moeten we de multifunctionaliteit die we steeds vaker in interieurs zien eigenlijk meetrekken in het exterieur? Wat Lightwell betreft wel, vol = vol. Daarom heeft Lightwell als Smart Lighting producent de LightMotion ontwikkelt, een lichtmast met opties om uw elektrisch voertuig, telefoon of e-bike te laden! Daarnaast zijn er opties mogelijk om camerabeveiliging en smartscreens in te bouwen.

Stoneslinger van Wesseler Oude Booyink

Doordat de Stoneslinger de lading meteen kan lossen op de juiste plek, is de inzet van de Stoneslinger erg efficiënt.Veilig, zeker en duurzaam, elke Stoneslinger is door onze fabrikant gebouwd met behulp van de beste materialen en onderdelen van ervaren fabrikanten. De Stoneslinger plaatst zand, grond, compost, mulch, houtsnippers, grind, en andere losgestorte materialen precies waar je het nodig hebt. De Stoneslinger afvoerband kan het materiaal tot 30 meter vanaf het einde van de truck plaatsen afhankelijk van het te plaatsen product. De Stoneslinger plaatst zand, grond, compost, mulch, houtsnippers, grind, en andere losgestorte materialen precies waar je het nodig hebt. De Stoneslinger afvoerband kan het materiaal t ot 30 meter vanaf het einde van de truck plaatsen afhankelijk van het te plaatsen product.De Stoneslinger plaatst zand, grond, compost, mulch, houtsnippers, grind, en andere losgestorte materialen precies waar je het nodig hebt. De Stoneslinger afvoerband kan het materiaal tot 30 meter vanaf het einde van de truck plaatsen afhankelijk van het te plaatsen product. 

Treeparker van TreeBUILDERS:

TreeParker: Het meest functionele boombunker systeem voor bomen in verharding De TreeParker is een ondergrondse groeiplaatsconstructie voor stadsbomen. Het systeem bestaat uit TreeParker units die in alle hoogtes leverbaar zijn. Deze units dragen het verkeer en zorgen voor een onverstoorde doorwortelbare ruimte onder de verharding. In het systeem wordt een tweede maaiveld gecreëerd waardoor wortelopdruk uitgesloten is. Het modulaire ontwerp maakt dat het systeem eenvoudig aan te brengen is in verschillende situaties en biedt daarnaast secundaire functies zoals regenwaterbeheer en ondergrondse bioretentie.

Doorgronden met een digitale bril - BAM Infra Energie & Water

Onze innovatie combineert en daagt bestaande technieken uit tot een volgend niveau en creeert daarbij waarde voor de totale keten! Onze innovatie brengt de bestaande ligging in de ondergrond digitaal in beeld op een bril bij de medewerker. Hierdoor kan in engineeringsfase lokaal een optimalisatie plaatsvinden bij de keuze van een tracé. Dit zal bijdragen aan een vermindering van graafschades. De innovatie registreert de afwijking en genereert een digitaal bestand voor de beheerder (info van daadwerkelijke ligging gaat naar Kadaster). Hierdoor wordt de totale sector geholpen. Onze innovatie vertaalt de ondergrondse ligging in 3D beelden naar betrouwbare data.  

 

Leica BLK3D van Leica Geosystems

Vijfentwintig jaar nadat Leica Geosystems de eerste digitale laserafstandmeter uitbracht komen de meetexperts nu met een baanbrekende innovatie waarmee nauwkeurig 3D kan worden gemeten in foto's. Dé tool voor projectdocumentatie in de bouw!

De handheld Leica BLK3D maakt fotogrammetrie beschikbaar voor iedereen, dankzij de precieze gekalibreerde stereocamera's, real-time edge computing en toonaangevende elektronische laserafstandmeter. Maak een foto en meet direct op de BLK3D, dankzij objectdetectie en de auto-snap functie, of sla de foto op in de cloud en meet later van achter het bureau op kantoor. U heeft binnen een handomdraai een precieze plattegrond.

2D-foto's hebben vanaf nu nieuwe dimensies!

 

 Veilige fietspaden Van Rens Mobiliteit

Jaarlijks raken meer dan 11.000 fietsers ernstig gewond omdat zij tegen een paaltje botsen, vallen doordat zij in de berm terechtkomen, of onderuit gaan doordat een inhalende fietser hen schampt. In een innovatieve samenwerkingsvorm tussen de Overheid, Wetenschap en Industrie hebben wij een future proof indeling voor fietspaden gecreëerd en lossen hiermee een groot maatschappelijk probleem op. De indeling bestaat uit het verhogen van de zichtbaarheid op de fietspaden door het aanbrengen van kantmarkering langs de zijkant van het fietspad. Daarnaast worden de rijrichtingen verduidelijkt door een duidelijke aslijn aan te brengen op het midden van het fietspad. Ten slotte worden objecten zoals paalt jes beter zichtbaar door een extra attentiemarkering aan te brengen.

Circuton van C2CA Technology

Earth overshoot day viel nog nooit zo vroeg, in 2018 al op 1 augustus! Dit moet anders en snel ook! C2CA Technolgy, een bedrijf van GBN samen met TU Delft heeft ’s werelds eerste mobiele fabriek voor 100 % circulair beton, circuton, ontwikkeld. Daarmee kan gebroken betonpuin on site volledig worden verwerkt tot circugrind, circuzand en circument, dat vervolgens weer kan worden ingezet voor de productie van nieuw beton. Met deze techniek kan de (beton)materiaalkringloop in de bouw volledig worden gesloten. Het is een prachtige stap naar een circulaire economie en een duurzamere wereld.

Uniek meetvoertuig van Kiwa KOAC

Ons unieke meetvoertuig met het LCMS2 meetsysteem kan als eerste ter wereld oppervlakte schades vastleggen zoals scheurvorming, rafeling en spoorvorming in combinatie met een meting van langs- en dwarsvlakheid, textuur en SWF-stroefheid. Dit is de grootste stroefheidsmeetwagen van Europa en de meest geavanceerde ter wereld. Alle parameters worden ingewonnen in één meetgang! Naast de uitspraak over de directe veiligheid van een wegdek vormen de ingewonnen data de belangrijkste input voor het opstellen van onderhoudsplanningen voor wegbeheerders. In plaats van de minimaal drie werkgangen – noodzakelijk om alle gegevens voor een onderhoudsplanning in te winnen - kan dit nu in één werkgang.

 

Biocomposiet Fietsbrug van Strukton Civiel i.s.m. DRIVE

Op weg naar een volledig circulaire economie slaat het samenwerkingsverband DRIVE een innovatieve weg in met een biocomposiet brug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl. De fietsbrug heeft een beweegbare, vrije overspanning van 22 meter en - inclusief de aanbruggen - totaal 66 meter biocomposiet wegdek. Hierbij zijn hernieuwbare grondstoffen zoals vlas en hars de basis voor het nieuwe product.

De provincie Fryslan en de marktpartijen zijn samen met GreenPAC (samenwerking hogescholen) en TU Delft, Leuven en Osnabrück als team voortvarend aan de slag gegaan om deze innovatieve brug te ontwerpen.  Het resultaat; de eerste bio-composiet fietsbrug in het openbare wegennet.

 


Fast Grind van In2Concrete

FAST-GRIND® is een revolutionaire oplossing voor het polijsten van betonvloeren met een vlindermachine. Het gepatenteerde FAST-GRIND® koppelsysteem maakt het mogelijk om elke vlindermachine uit te rusten met diamant schijven voor het polijsten van betonvloeren. Door de combinatie van de laatste diamant-technologie en de flexibele roterende meeneem-schijven zorgt dit voor de mooiste resultaten en beste rendementen, gegarandeerd voor de laagste kost per m².

AP 1850e van Wacker Neuson

Met de AP1850e en de AP1840e biedt Wacker Neuson de enige op accu aangedreven en daardoor kabelvrije trilplaten, voor volledig emissievrije verdichtingswerkzaamheden. Met een accugebruiksduur die voldoende is voor de verdichtingswerkzaamheden op een volledige werkdag, ontsluiten de AP1850e en de AP1840e nieuwe toepassingsmogelijkheden. Qua prestaties zijn deze trilplaten in geen geval minderwaardig dan hun conventioneel aangedreven machines. De accutrilplaten zijn verkrijgbaar met of zonder watertank en sproeisysteem.

Plastic Road van Wavin, KWS & Provincie Overijssel

Stel je eens voor dat wegen in de toekomst nog maar een bouwtijd hebben van dagen in plaats van maanden. Dat een weg circa drie keer langer meegaat. Dat onderhoud en verkeershinder tot het verleden behoren en dat het kabel- en leidingenprobleem én het stedelijke waterprobleem in één keer zijn opgelost.

Dit lijkt misschien een scenario voor de verre toekomst, maar niets is minder waar. KWS, een onderneming van VolkerWessels, Wavin en Total werken samen aan de ontwikkeling van plastic wegen, ofwel de PlasticRoad. De PlasticRoad elementen worden zo ontworpen dat deze volledig circulair toepasbaar zijn, waarbij het doel is om zoveel mogelijk gerecycled kunststof toe te passen. Het consortium heeft op 11 september 2018 de eerste PlasticRoad ter wereld geopend, een pilot met een fietspad van 30 meter in Zwolle. In november is pilot nummer twee in Giethoorn geïnstalleerd.