Het zevende Recyclingsymposium tijdens de vakbeurs Recycling 2018

Het recyclingsymposium heeft inmiddels een vaste plaats verworven. Ook dit jaar mag dit evenement niet in uw agenda ontbreken. Op woensdag 21 november neemt dagvoorzitter Jan Jonker u mee door het afwisselende programma dat naast enkele topsprekers ook een serie mooie praktijkvoorbeelden zal presenteren. Het recyclingsymposium wordt gehouden tijdens de vakbeurs Recycling te Gorinchem, die u na afloop gratis kunt bezoeken. Vakbeurs recycling wordt gehouden op 20, 21 en 22 november 2018 vanaf 13:00 uur in de Evenementenhal te Gorinchem. Aansluitend aan het Recyclingsymposium heeft u gratis toegang tot deze beurs.

Thema: de toekomst is circulair

Onder het thema: ‘De toekomst is circulair” wordt u verrast door sprekers die u zullen vertellen dat er al veel circulariteit wordt gerealiseerd en dat de toekomst dat nog veel meer vereist. Recyclingbedrijven vormen een belangrijke schakel in de circulaire economie en investeren veel om de ambities vorm te geven. Dit symposium laat zien dat nog veel meer moet worden gedaan om de circulaire economie te realiseren, ook op andere onderdelen dan recycling. In de toekomst zal circulaire ondernemen onderdeel zijn van ieder bedrijf en ieder product. Dit symposium maakt de circulaire economie toegankelijk en helpt u op weg.

Gevarieerde en selecte sprekers

Interessante en actuele presentaties vanuit overheid en bedrijfsleven, dat bent u gewend van het Recyclingsymposium. Dit jaar onderhoudende en enthousiaste verhalen van onder andere Ed Nijpels, Jan Jonker, Elphi Nelissen en Harriët Tiemens. Wellicht gaat Frans Timmermans komen; dat is nog niet zeker. Wel staat vast dat u deskundig en gevarieerd wordt geïnformeerd over actuele zaken die in recycling en circulaire economie relevant zijn.

Programma Recyclingsymposium

 

08:30 Ontvangst

09:30  Welkom

Ton van der Giessen, voorzitter BRBS Recycling opent het Recyclingsymposium en heet u welkom.

09:35  Europese visie op de circulaire economie - Het Europese pakket Circulaire Economie

Spreker is nog onder voorbehoud. Frans Timmermans, eurocommissaris en tevens de eerste vicevoorzitter van de commissie-Juncker is hiervoor benaderd.

10:05  Energietransitie en circulariteit

Ed Nijpels - voorzitter Klimaatberaad en voorzitter Stichting Papier Recycling Nederland.

10:30 De transitieagenda's in het regeerakkoord en na Prinsjesdag: hoe verder?

Elphi Nelissen - Decaan Buowkunde Universiteit Eindhoven en voorzitter Transitieagenda Bouw en lid Bouwagenda.

10:55 Pitches voorbeelden CE in de praktijk (ondernemers aan het woord)

•          Producthergebruik, deuren - Jan Nijmeijer, WeBo Rijssen

•          Scheiden van organisch afval - Paul Oostelbos, Sustainable Planet Solutions

•          Gipsrecycling - Spreker onder voorbehoud

11:20 Koffiepauze

Tijd voor koffie, even bijkomen en netwerken.

11:45 Verdienmodellen in de circulaire economie

Jan Jonker, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radbout Universiteit in Nijmegen

12:05 Regionale verduurzaming

Harriët Tiemens - Wethouder Duurzaamheid, Gemeente Nijmegen. Nijmegen is door de Europese Commissie verkozen tot European Green Capital 2018.

12:25 Recycling Award

Studenten van Hogescholen en Universiteiten dingen mee naar de Recycling Award. Via korte presentaties wordt de top 3 inzendingen bekendgemaakt. Vervolgens zal de winnaar de Recycling Award in ontvangst nemen van de voorzitter van de jury: Ron Leppers van SGS-Intron

12:45 Afsluiting

13:00 Lunch en toegang tot de vakbeurs Recycling

Na het Recyclingsymposium wordt u een lunch aangeboden in de ruimte naast de congreszaal. Vervolgens is de Vakbeurs Recycling voor de deelnemers vrij toegankelijk. De beurs biedt een prima gelegenheid om te netwerken en u op de hoogte te stellen van de stand van de recycling in Nederland.