DATA OPTIMALISEERT PRODUCTIE RICHTING 100%

Te zien op de stand van Duim Techniek. Innovatieve software die de productie van lastig te managen processen optimaliseert. Duim claimt een verbetering van 10 tot 15% te kunnen realiseren bovenop het gangbare rendement van 80 tot 85%.

Bedrijven in de recyclingbranche zijn gevoelig voor de dynamische internationale handelspolitiek. Bovendien hebben ze te maken met moordende concurrentie, steeds strengere milieueisen en personeelsschaarste. Daarom wordt afval goud waard en zijn recyclingbedrijven steeds vaker onderdeel in de circulaire economie. En daarom is het cruciaal om de kostprijs van deze “producten” zo laag mogelijk te houden. Streven naar 100% productietijd hoort hierbij.

Scheiden van - onvoorspelbaar - afval met sorteerlijnen is arbeidsintensief, kostbaar en leidt tot ongewilde stagnaties. Alternatieve robots, in combinatie met camera’s, zijn geen optie. Afwijking van afmeting, vormvastheid, samenstelling of gewicht leidt tot stilstand. Bovendien zijn mensen niet altijd constant hetgeen eveneens bijdraagt tot downtime. Als derde wordt de uptime beïnvloed door het benodigde onderhoud van de elektrische aandrijving.

De software brengt bovenstaande informatie gestructureerd samen en draagt in belangrijke mate bij aan het leanprogramma Total Productive Maintenance.

Werking

Frequent voorkomende stagnaties worden voorgedefinieerd en per ploeg, per productielijn, per soort en handmatig ingevoerd in de software (zgn. zachte data).
Gewicht, afmeting en elektrische stroom (zgn. harde data) wordt op meerdere punten in de productielijn met behulp van sensoren rechtstreeks en automatisch ingelezen in de software.
De ingevoerde data wordt vergeleken met vooraf ingestelde grenswaardes, gelogd en omgezet in duidelijke dashboards.

Duim techniek : standnummer E126
https://www.duimtechniek.nl/registratiesoftware/