Heimdall-IT, Granulaatproductie in Control

De kwaliteitscontrole van de productie van recyclinggranulaten wordt geregeld in de BRL 2506. De te controleren variabelen en bijbehorende frequenties maken het controleregime tot een complex systeem. Producenten, begeleidende bureaus en certificerende instellingen, ieder in hun eigen rol, hebben elk hun zelfontwikkelde systematiek om hier grip op te houden. Dit heeft geleid tot een scala aan Excel sheets, registers en documenten. Wat tijdens audits leidt tot het koortsachtig zoeken naar informatie en driftig handmatig tellen en rekenen. Dit is tijdrovend en weinig efficiënt.

Heimdall-IT heeft een pakket ontwikkeld dat de gehele productiecontrole van de recyclinggranulaten zodanig bundelt en structureert dat op elk moment een compleet en helder inzicht wordt verkregen in de productie en controle. In een digitale omgeving worden de producten en de geproduceerde hoeveelheden geregistreerd. In samenhang met de berekende frequentie van analyses wordt een signaal gegeven voor de inzet van de volgende controle. Een volledig digitale uitwisseling met de laboratoria is mogelijk. Na het importeren van de analyseresultaten volgt een herberekening van de controlefrequentie. Het gehele controle proces is door de heldere overzichten door de auditoren goed controleerbaar.


Bezoek Heimdall-IT voor een demonstratie op vakbeurs Recycling, 19-20-21 november in Gorinchem.

U vindt Heimdall-IT op stand I119.

www.heimdall-it.nl