RetourMatras en Wolkat exposeren in circulair ontworpen stand!

Op de komende editie van Vakbeurs Recycling presenteren Wolkat en RetourMatras zich samen in stand nr A102. Deze stand is ontworpen door PPSolutions, geïnspireerd door de innovaties van Wolkat en RetourMatras en de inhoud van de Vakbeurs Recycling hebben zij het initiatief genomen om voor deze beurs de eerste circulaire stand te ontwikkelen.

Het is een pilot waarin gekeken wordt naar de materialen die verbruikt worden tijdens het productieproces en de opbouw alsmede de daaruit voort komende afvalstromen. Maar ook naar meer circulaire oplossingen voor sommige restmaterialen. Deze pilot zal de basis gaan vormen voor de certificering van de productieprocessen van PPSolutions inzake circulariteit.

Deze unieke samenwerking tussen standbouwer en standhouder draait niet alleen om de esthetische vormgeving en de uit te dragen boodschap naar de bezoeker maar heeft een achterliggende gedachte. De verantwoordelijkheid die wij allen hebben als het gaat om gebruik van grondstoffen. Welke keuzes worden gemaakt en zijn hiervoor mogelijk alternatieven beschikbaar die minder belastend zijn voor mens en milieu.

Zo is in de stand onder andere bonded foam verwerkt. Dit is het product dat door RetourMatras gemaakt wordt van het PU-schuim uit oude matrassen. Ook is een deel van een circulair matras te zien, dit is geproduceerd door Wolkat.

Kortom deze stand wordt gebouwd met een mix van materialen die met aandacht gekozen zijn en een maximale opbrengst hebben als het gaat om circulariteit.

U vindt RetourMatras en Wolkat op standnummer A102