Deltares organiseert themabijeenkomst over vervuilingsproblematiek van rioolgemalen tijdens RioleringsVakdagen

GORINCHEM – Op woensdag 20 maart 2019 organiseert Deltares een themabijeenkomst rondom de vervuilingsproblematiek van rioolgemalen (kelder en pompen tijdens de Rioleringsvakdagen & Aqua Nederland Vakbeurs). Deze bijeenkomst is tevens de jaarlijkse bijeenkomst van de CapWat Community of Practice (CoP). Tijdens het programma komen een aantal beheerders aan het woord, worden er een aantal testen die uitgevoerd zijn in Rotterdamse rioolgemalen besproken en geven een aantal pompleveranciers hun visie op de vervuilingsproblematiek geven. Aanmelden voor deze CapWat sessie is verplicht.

U kunt zich tot 15 maart 2019 inschrijven via het inschrijfformulier. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Let op: zonder aanmelding geen toegang en vol=vol.

Vervuilingsproblematiek in het riool

Met enige regelmaat komen we in het nieuws berichten tegen over verstopte rioolgemalen en ongewenste overstorten op oppervlaktewater. Zo maakte een landelijke krant laatst nog melding van een overstort op het oppervlaktewater “als gevolg van verstopte rioolpompen doordat inwoners vochtige doekjes en verbandmiddelen door het toilet gooiden”. De problematiek van verstopte rioolgemalen doet zich al tientallen jaren voor. Vroeger werden er versnijders geïnstalleerd om verstoppingen te voorkomen. Tegenwoordig wil men al het vuil het liefst naar de zuivering transporteren om het daar op te ruimen. Door het transport over langere afstanden en de afwezigheid van versnijders, brengt deze filosofie een aantal uitdagingen met zich mee. Daarnaast is de samenstelling van afvalwater aan verandering onderheving, waarbij sinds het begin van deze eeuw vezeldoekjes voor een extra grote uitdaging zorgen.

Ondanks de grootte van de vervuilingsproblematiek is er geen eenduidige oplossing om verstoppingen van rioolkelders en –pompen te voorkomen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de verscheidenheid van de problematiek. Iedere beheerder, pompleverancier en ontwerper heeft wel zijn eigen idee over de beste oplossing. Deltares hoort vaak dat men geen duidelijk overzicht kan krijgen van de problematiek en de mogelijke oplossingen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Hierdoor lijkt het of iedereen zijn best doet, maar misschien niet altijd optimaal van elkaars kennis gebruik maakt.

Programma CapWat bijeenkomst

Op woensdag 20 maart van 10:00 tot 13:00 is er een gevarieerd programma samengesteld rondom de vervuilingsproblematiek van rioolgemalen (kelder en pompen). Het programma zal uit twee delen bestaan. Allereerst komen een aantal beheerders aan het woord. Ze zullen uw deelgenoot maken van de vervuilingsproblematiek in het ontwerp- en beheerstadium. Ook zal er aandacht besteed worden aan wat er in de landen om ons heen om dit gebied gebeurt. Vervolgens zal een aantal pompleveranciers hun visie op de vervuilingsproblematiek geven. Vragen die behandeld zullen worden zijn o.a.: Wat is het effect van het type waaier? Wat is de beste pompopstelling (nat/droog, horizontaal/verticaal)? Heeft de aanstroming van de pomp invloed op de problemen? Hoe om te gaan met het verschil tussen DWA en RWA? Wat betekent dat voor het ontwerp van het gemaal? Tenslotte is er de gelegenheid voor een discussie tussen de pompleveranciers en de aanwezigen om zodoende antwoord te krijgen op al uw vragen. Deze CoP-bijeenkomst is een mooie gelegenheid om vakcollega’s te ontmoeten en de onderlinge relaties te versterken. Na afloop is er voldoende tijd om met elkaar in contact te gaan op de beursvloer waar u bij de diverse cateringstands ook terecht kan voor de lunch.

De sessies:

Vervuiling te lijf in Amsterdam

Bas de Nijs | Waternet

De ultieme uitvraag: lever mij een verstoppingsvrij gemaal  

Frank van Zijl | Waterschap Brabantse Delta

Het rioolgemaal als lab: vervuilingsproblematiek kelder voorkomen

Alex Duijnmeijer | Gemeentewerken Rotterdam

Visie op pompen, gemalen en energiebesparing vanuit een Europese invalshoek

Koos Moraal | Landustrie

Forumdiscussie met pompleveranciers

Grundfos | KSB | Landustrie | Pentair-Nijhuis | Xylem

 

Over CAPWAT Community of Practice

De Community of Practice is ontstaan uit het CAPWAT onderzoeksproject (2004 – 2010, CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen) waarin de mechanismen voor het ontstaan, stagneren en afvoeren van gasbellen in afvalwaterpersleidingen zijn onderzocht. Het CAPWAT-project heeft zeer veel nieuwe kennis opgeleverd over het robuust en efficiënt ontwerpen en beheren van afvalwaterpersleidingen m.b.t. hydraulische aspecten.

Minimaal 1 keer per jaar organiseert Deltares een CapWat bijeenkomst waar een actueel onderwerp uit de afvalwatertransportwereld centraal staat. Deze bijeenkomsten worden bezocht door vertegenwoordigers van waterschappen, gemeentes, ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers.

Meer informatie: www.deltares.nl en www.rioleringsvakdagen.nl