'Kijk op de koe' doneert € 300,- aan 'Stichting kinderen en kansen'

Afgelopen dinsdag 13 december 2017 kwamen de 6 initiatiefnemers van ‘Kijk op de Koe’, World Wide Sires, K.I. SAMEN, Semex, K.I. Kampen, K&L en Masterrind, samen in Hardenberg. Tijdens dit overleg is een cheque van € 300,- overhandigd aan Jan Kuks van ‘Stichting Kinderen en Kansen’ om onderzoek naar het Syndroom van Sanfilippo te ondersteunen.

‘Kijk op de koe’
Tijdens het 20-jarig jubileum van Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) op 1, 2 en 3 november 2016 in Evenementenhal Hardenberg stond ruim 1.500 m2 beursoppervlakte in het teken van ‘Kijk op de Koe’. Om de KI-bedrijven te ondersteunen in hun ambitie en beursbezoekers de ‘visie op de koe van morgen’ te laten ervaren, is het concept ‘Kijk op de Koe’ ontwikkeld. Centrale vraag hierbij is “Hoe zetten we veeverbetering extra in de schijnwerpers?” 

Jan Kuks heeft namens de ‘Stichting Kinderen en Kansen’ kunstkoeien beschikbaar gesteld om 'Kijk op de Koe' opvallend te kunnen presenteren op de beurs. Als dank daarvoor hebben de 6 initiatiefnemers van 'Kijk op de Koe' op 13 december een donatie van € 300,- beschikbaar gesteld om onderzoek naar het Syndroom van Sanfilippo te ondersteunen.

Meer informatie over ‘Stichting Kinderen en Kansen’ 

Succesvol inititatief

Alle partijen kijken terug op een succesvol 1e initiatief en naar verwachting zal 'Kijk op de Koe' een vervolg krijgen op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen op 31 oktober, 1 en 2 november in Hardenberg.


Meer informatie over Rundvee & Mechanisatie Vakdagen 2017 in Hardenberg