Wat kunt u verwachten in 2019?

Het projectteam heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Na een evaluatie, een marktonderzoek en contact met bezoekers en exposanten zijn de wensen en behoeften van de markt in kaart gebracht. Dat heeft geleid tot een aantal veranderingen en verbeteringen ten aanzien van de beurs.

Glas & afbouw 

Uit onderzoek is gebleken dat het aanbod in de glas- en afbouwbranche te minimaal is geweest tijdens de afgelopen editie. Hierdoor is besloten om twee verschillende activiteitenpleinen voor de branches op te richten, waar exposanten demonstraties kunnen geven en een vorm van entertainment wordt aangeboden. Dit, gezamenlijk met de content die is afgestemd op de verschillende doelgroepen, zorgt voor een breder aanbod op beide segmenten. 

Content afgestemd per doelgroep

Op S.G.A. Vakdagen hebben we te maken met drie hoofdsegmenten: Schilder, Glas en Afbouw. Deze segmenten hangen goed met elkaar samen, maar verschillen ook op veel vlakken. Echter is er vaak sprake van een schilder die ook glaszet, en heeft 10.5% van deze doelgroep als nevenactiviteit de afwerking van wanden en vloeren & andere afbouw-werkzaamheden.

Om alle doelgroepen goed te kunnen bedienen is er gekozen voor drie verschillende marketingcampagnes. Deze campagnes worden doorgevoerd in onder andere de verschillende vakbladen waarin geadverteerd wordt, maar ook op de beursvloer zelf. Zo worden er twee entrees geopend, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de doelgroepen. Ook kunnen bezoekers hun eigen route kiezen die speciaal voor hen is gecreëerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

  • Schilder
  • Schilder & glaszetter 
  • Glas
  • Afbouw

De route leidt bezoekers langs alle exposanten die voor hen van belang zijn. Dit is voor u als exposant een mooie mogelijkheid om uw beursdeelname te promoten!

Uit onderzoek is gebleken dat schilderen en glaszetten als één hoofdactiviteit wordt gezien en er veel bedrijven zijn die beide werkzaamheden uitvoeren. Door hen op beide niveaus goed te kunnen bedienen met een breder aanbod aan exposanten wordt het voor eenieder in de branche aantrekkelijk(er) om de beurs te bezoeken. 

Opening entree 1 & 2

De content die wordt afgestemd op de doelgroep wordt ook doorgetrokken in het beursconcept. Het gevolg hiervan is de opening van entree 2 aan de andere kant van Evenementenhal Gorinchem. Deze entree komt direct uit op het hoofdgangpad dat zich aan de andere kant van de hal bevindt. Dit gangpad leidt bezoekers direct naar de activiteitenpleinen Glas & Afbouw, maar zorgt ook voor een juiste doorstroom naar het Schildergedeelte. 

Foodcourt

Alle buffetpunten uit de hal zullen worden gecentraliseerd op één plek: het foodcourt! Hier kan zowel bezoeker als exposant rustig genieten van het full service concept dat Evenementenhal kenmerkt. Het foodcourt bevindt zich achterin de hal. Hierdoor ontstaan er geen rijen meer voor de buffetpunten die de exposant het zicht belemmeren. Ook zorgt het voor meer traffic richting de laagbouw, zodat bezoekers alle exposanten op de beursvloer bezoeken.