Knippenborg Subsidieadvies - Toekomstcampus

Ik wil subsidie… of toch niet?

Waarom zou je eigenlijk subsidie willen? Wij merken dat veel ondernemers zich dat ook afvragen. En daarbij kun je grofweg drie groepen ondernemers onderscheiden. Bij welke hoor jij?

De eerste groep wil heel graag subsidie. Deze ondernemer is vooral op zoek naar financiering voor zijn onderneming en wil ondersteuning voor reguliere werkzaamheden. Helaas doet de overheid daar niet aan mee, die wil er iets voor terug zien. Bijvoorbeeld een positieve bijdrage aan het milieu of verbetering van de concurrentiepositie van het MKB in een bepaalde regio.

De tweede groep ondernemers wil innoveren en is bezig met projecten die aansluiten bij de speerpunten van de overheid, zoals energie en milieu. Deze ondernemers kunnen wij helpen, want er zijn veel subsidies die innovaties en investeringen in o.a. duurzaamheid en energiebesparing stimuleren.

En tot slot heb je de derde groep ondernemers die niets (meer) van subsidies willen weten. Ze vinden subsidies een teken van zwakte. Als je het niet alleen kunt, dan zal je wel niet goed genoeg zijn, is hun gedachte. Of ze hebben een negatieve ervaring met subsidies gehad en zijn er klaar mee. Of ze vinden het allemaal maar te veel rompslomp.

Natuurlijk mag iedere ondernemer voor zichzelf bepalen of hij subsidie wil of niet. Maar aan deze laatste groep willen we toch een paar punten ter overweging meegeven:

  • Door subsidies bij voorbaat uit te sluiten kun je de ontwikkeling van je bedrijf afremmen. Misschien heb je de subsidie inderdaad niet nodig om dat nieuwe product te ontwikkelen, maar het kan daardoor wel sneller gaan.
  • Bedenk dat je concurrent wellicht wel de subsidies benut en daardoor lagere kosten kan realiseren.
  • Laat je niet door één negatieve ervaring met subsidies weerhouden kansen te benutten. Blijf open minded, want het kan je ook heel veel opleveren.
  • Vind je subsidies te veel rompslomp? Dan heb je nog geen gebruik gemaakt van onze dienstverlening. Knippenborg Subsidieadvies kan je helpen en ontzorgen bij het aanvragen en afwikkelen van de subsidies!

Doe de subsidiecheck op www.ikwilsubsidie.nl

Hoor jij bij de tweede of derde groep ondernemers, laat geen kansen liggen en check of er subsidies voor jouw bedrijf zijn op www.ikwilsubsidie.nl. En kom daarna even een praatje met ons maken, of je nu subsidies wilt of niet. We zijn altijd benieuwd naar mooie plannen. Je vindt ons in hal 2, standnummer 224 (Knippenborg Subsidieadvies).