Symposium en ronde tafel discussie

Tijdens TIV 2018 organiseert KIVI een middagsymposium over Circulaire Economie en Logistiek & ICT met sprekers vanuit de universitaire wereld en het bedrijfsleven. Het symposium vindt plaats op woensdag 19 september 2018 van 14:00-17:00 uur.

Bij hergebruik is de informatievoorziening van groot belang, en hoewel de ICT rond distributie inmiddels sterk ontwikkeld is, is die rond hergebruik nog sterk in opkomst. In het symposium is aandacht voor het beleid en de techniekkeuze voor monitoring en sensoring, praktische toepassingen en het belang van onderhoud in het ontwerp.

Sprekers:

 • Jaap Vleugel
  De presentatie van Jaap Vleugel gaat over het belang van informatie in de logistiek en behandelt twee geanonimiseerde cases uit de retourlogistiek. Systematische dataverzameling aangevuld met kennis uit de literatuur leidt vaak tot voor een bedrijf opmerkelijke uitkomsten en inzichten. Dankzij deze dataverzameling wordt namelijk duidelijk hoe een bedrijf werkelijk georganiseerd is, waar de inefficiënties zitten en wat de dieperliggende oorzaken daarvan zijn.
 • Berry Gerits
  Distribute is een jong, innovatief en door wetenschap gedreven start-up die gespecialiseerd is in het ontwerp van agent-based planning & control systems voor autonome voertuigen in de logistieke sector. Distribute richt zich op het ontwerp en de simulatie van generieke en gedistribueerde planning & control-systemen om de logistieke prestatiestatistieken van autonome of zelfrijdende voertuigen te vergroten.
 • Devrim Yazan
  De presentatie van Devrim Yazan zal gaan over het project SHAREBOX. SHAREBOX heeft tot doel fabrieksoperaties en productiemanagers te voorzien van de robuuste en betrouwbare informatie die ze in realtime nodig hebben om effectief en met vertrouwen bronnen te delen met andere bedrijven in een optimaal symbiotisch ecosysteem.
 • Jonas Martens
  De presentatie van Jonas Martens zal gaan over Blockchain en Plastics.

Na afloop van de presentaties zal er een ronde-tafeldiscussie plaatsvinden over praktische uitdagingen in Predictive Maintenance, onder leiding van Tiedo Tinga en Wieger Tiddens.

Praktische uitdagingen in Predictive Maintenance
Ronde tafel discussie olv prof. dr. ir. Tiedo Tinga en (dr.) Wieger Tiddens, Universiteit Twente

In de huidige ontwikkelingen op het gebied van sensoriek, IoT, big data en Industrie 4.0 is een van de grote beloftes het toepassen van een Predictive Maintenance beleid: door het nauwkeurig meten van allerlei variabelen kunnen toekomstige storingen in (productie)systemen nauwkeurig worden voorspeld, en kan onderhoud ‘just-in-time’ worden uitgevoerd. Dat levert enerzijds een kostenbesparing op en anderzijds een toename van de beschikbaarheid van systemen.

In het onderzoeksprogramma van de groep Dynamics based Maintenance op de Universiteit Twente worden allerlei methoden ontwikkeld om Predictive Maintenance mogelijk te maken. Voordat deze methoden echter in de praktijk kunnen worden toegepast, moeten er nog allerlei praktische opstakels worden genomen. In deze ronde tafel zal in het kader van de KIVI Chair Maintenance worden gediscussieerd over de potentie van bestaande en nog te ontwikkelen Predictive Maintenance methoden en concepten, en de praktische uitdagingen en vraagstukken die daarbij horen.

Bedrijven wordt een inkijk gegeven op de ontwikkelingen en huidige mogelijkheden op dit gebied. Daarnaast zal hen gevraagd worden welke uitdagingen zij zien op dit gebied, en aan welke tools, technologie, methoden vanuit hun perspectief behoefte is.