Het is de week voor engineering bureaus!

Als beursorganisator zijn wij actief in veel verschillende branches. Onze missie is om bezoekers een kijkje in de toekomst te bieden en daarom zijn wij altijd op zoek naar trends en ontwikkelingen in de sectoren waarin wij opereren. Hierdoor hebben wij als beursorganisatie van TIV Hardenberg verstand van zake en brengen we je graag op de hoogte van ontwikkelingen en trends binnen de technische sector. Deze week lichten wij het segment engineering bureaus uit. Lees verder voor de ontwikkelingen en trends van dit segment! 

Ingenieursbureaus leveren technisch advies over constructieberekeningen, haalbaarheid, (fysieke) veiligheid, installaties en IT, gerelateerd aan de gebouwde omgeving. Steeds meer ingenieursbureaus leveren ook advies op het gebied van stedenbouwkunde, ruimtelijke ontwikkeling, milieu en mobiliteit. De overheid, projectontwikkelaars en aannemers zijn de belangrijkste opdrachtgevers voor ingenieursbureaus. 


Markt ontwikkelt zich positief 
De markt voor ingenieursbureaus ontwikkelt zich positief. De omzet stijgt en orderportefeuilles raken vol. Er is weer vraag naar nieuwe werknemers, hoewel die steeds lastiger zijn te vinden.De tarieven staan nog steeds onder druk. Dit wordt mede veroorzaakt door zelfstandigen en eenmanszaken, die stevig concurreren. Ook zijn er andere zakelijke dienstverleners (onder meer consultants) die zich in de branche begeven met eigen adviesdiensten. Ingenieursbureaus moeten de toegevoegde waarde van hun diensten beter zichtbaar maken. Bijvoorbeeld door een integraal plan van aanpak, waardoor de aangedragen oplossing ook kan worden gerealiseerd. Daarbij gaat het zowel om de technische oplossing als om het bedenken van het proces om tot de beste oplossing te komen.


Innovatieve oplossingen 
Projecten worden integraal op de markt gezet, waarbij de ingenieur in toenemende mate als onderdeel van consortia met aannemers wordt uitgedaagd om met conceptuele en innovatieve oplossingen voor bouw- en infrawerken te komen.Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

 • duurzaamheid
 • klimaatadaptatie
 • circulariteit

Veranderende werkzaamheden

Het traditionele reken- en tekenwerk wordt verder geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Dit werk verdwijnt in toenemende mate naar lagelonenlanden, met als gevolg dat het aantal kleinere bureaus afneemt.Met consultancydiensten dragen ingenieurs bij aan uitdagingen als:
 • schone energievoorziening
 • energiezuinige gebouwen
 • slimme steden
 • toekomstbestendige infrastructuur
Bekijk de Bouwagenda op Debouwagenda.com
 

Duurzaamheid
 
Door verstedelijking en klimaatverandering stijgt de vraag naar duurzame oplossingen.

Zo stijgt bijvoorbeeld de vraag naar:

 • ontwerpen van installaties voor schoon drinkwater
 • gebouwontwerpen waarbij efficiënt en duurzaam gebruik wordt gemaakt van materialen (wat leidt tot minder energieverbruik)
 • een ontwerp voor dijkversterking ten behoeve van hoogwaterbescherming


Publieke opdrachtgevers

Bij publieke opdrachtgevers neemt de behoefte aan nieuw beleid en wet- en regelgeving toe, om duurzaamheid en circulariteit in de gebouwde omgeving te bevorderen. Ingenieursbureaus kunnen hier met hun dienstverlening op inspelen door een bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van duurzame inkoopprincipes bij aanbestedingen.

 

Private Sector
Circulariteit en duurzaamheid krijgen ook in de private sector een centrale rol. Ingenieurs leggen het fundament voor nieuwe duurzame ontwerpcriteria voor bijvoorbeeld gebouwen en ontwikkelen tools om circulariteit meetbaar te maken.


Innovatie
Digitalisering en nieuwe technologieën bieden kansen voor ingenieurs. Zo helpen bijvoorbeeld virtualreality-simulaties, 3D-laserscanning met drones en Bouw Informatie Modellering (BIM) de ingenieur om betere validaties te doen.

BIM is een belangrijke technologische innovatie met grote invloed op het ontwerpproces, waardoor de ketenpartners in de bouw optimaal kunnen communiceren. Ook kunnen zij met de bovengenoemde ontwikkelingen scenario's doorrekenen en met betere ontwerpen en adviezen komen. Dit kan zeer waardevol zijn voor bijvoorbeeld aardbevingsbestendige gebouwen. Realtime-monitoring van een gebouw door middel van sensoren geeft daarbij nieuwe inzichten die een ingenieur wederom kan inzetten voor optimalisatie van het ontwerp. 


Nieuwe technologieen benutten

Het beter kunnen aantonen van toegevoegde waarde en de verzakelijking en juridisering in de markt, zetten druk om te innoveren. Vanuit hun technische oriëntatie zijn ingenieursbureaus goed in staat om nieuwe technologieën te omarmen en te benutten. Innovaties op basis van toepassing van nieuwe technologieën vragen de nodige investeringen en aanlooptijd. De uitdaging is om kritisch te blijven ten aanzien van het aantal eindmarkten en specialismes waarin men wil innoveren.

Maatschappij
In landen en regio's waar urbanisatie zich steeds duidelijker manifesteert is er grote behoefte aan integrale oplossingen. Binnen de beperkingen van de stedelijke ruimte moet er bijvoorbeeld op een slimme manier worden nagedacht over de behoefte aan nieuwe woningen. Dit brengt namelijk ook direct vraagstukken met zich mee op het gebied van:

 • energievoorziening
 • afvalmanagement
 • mobiliteit

Ingenieurs zijn in staat om in dit soort gebiedsontwikkelingsvraagstukken een leidende rol te spelen.


Wet en regelgeving
Er is een grote diversiteit aan wet- en regelgeving waarmee ingenieursbureaus rekening dienen te houden, afhankelijk van de sector en de eindklant voor wie men werkt. In de petrochemische sector gelden bijvoorbeeld specifieke regels, veiligheidsnormen en kwaliteitsnormen. Daardoor is het niet mogelijk om een totaaloverzicht te geven van nieuwe wet- en regelgeving.


Geïntegreerde contractvormen
Ingenieurs participeren steeds vaker in geïntegreerde contractvormen gebaseerd op Europese aanbestedingsnormen. Daarmee wordt druk op hen uitgeoefend om bredere of onbeperkte aansprakelijkheid te accepteren.


De Nieuwe Regeling (DNR)
Ingenieurs versterken hun positie als ze aan opdrachtgevers eigen (DNR-)voorwaarden voorleggen. Deze bestaan uit algemene branchevoorwaarden voor de gebouwde omgeving, op het gebied van ontwerp, advies en organisatie.

De metaalindustrie draait op volle toeren. Neem deel aan TIV en kom persoonlijk in contact met inkopers! Overtuigd? Boek hier een stand!

Nog niet overtuigt om deel te nemen aan TIV Hardenberg 2019? Daag onze adviseur Bart Leferink uit, hij gaat graag het dialoog aan! (+31 (0) 523 - 28 98 07 /  

 
Bron:https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/bouw/ingenieursbureaus/