Minister wil minder transport over de weg

Minister Cora van Nieuwenhuizen stelt 40 miljoen euro beschikbaar om een verschuiving in het goederenvervoert te bewerkstelligen. Ze wil dat er minder goederen over de weg worden vervoerd en meer over water, via spoor en door buisleidingen.

 

Dit staat in de goederenvervoeragenda die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin staan afspraken die de minister samen met de Topsector Logistiek en Logistieke Alliantie heeft gemaakt over efficiënter en schoner goederenvervoer. Van Nieuwenhuizen: “De toekomstige groei van het goederenvervoer gaat hand-in-hand met een betere bereikbaarheid van Nederland. Als er meer containers en bulkgoederen via de binnenvaart en goederentreinen worden vervoerd, komt er meer ruimte op onze wegen. Een gemiddeld binnenvaartschip kan wel 150 vrachtwagens van de weg halen. Ook gaat de sector vol inzetten op het digitaliseren van de vervoersbewegingen, kunnen ritten slimmer worden ingepland op tijden dat het minder druk is op de weg.”

Digitaler
Behalve een optimaal gebruik van alle mogelijke vervoerswijzen wil de minister ook inzetten op een verdere digitalisering van het transport. Zo vindt er binnen goederencorridors uitwisseling van data plaats tussen verkeersmanagementsystemen en voertuigen om de beschikbare transportmiddelen optimaal te benutten. Als chauffeurs bijvoorbeeld beschikken over informatie over bijvoorbeeld milieuzones en venstertijden kunnen ze gerichter hun ritten plannen.

Schoner
Met de goederenvervoeragenda wil de minister ook schoner vrachtverkeer bewerkstelligen. Het optimaal gebruik maken van de beschikbare vervoerswijzen en het delen van digitale informatie voorkomt bijvoorbeeld dat vrachtwagens geheel of gedeeltelijk leeg rijden of schepen leeg terug naar de haven varen. Ook het instellen van zero emissiezones voor bestel- en vrachtauto’s en het duurzaamheidslabel voor binnenvaartschepen, een afspraak in het kader van de Green Deal binnenvaart, geven vorm aan schoner vrachtverkeer.

 

Bron: https://aftersalestruck.nl/minister-wil-minder-transport-weg