Minder files door delen slimme data

Stel je voor, verkeerslichten die op groen springen zodra een vrachtwagen of zelfs een konvooi vrachtwagens nadert. De voordelen: minder brandstofverbruik en dus minder uitstoot, minder geluidsoverlast, minder slijtage van het asfalt en prettiger rijden voor de chauffeur. Dynniq en Rietveld bieden de techniek. Niet morgen, maar al vandaag. In deze kennissessie nemen we u mee in de ontwikkeling van GreenFlow for Trucks, van de pilot rondom Schiphol tot de grootschalige uitrol over diverse provincies.

GreenFlow for Trucks. Zo noemt Dynniq de service die het mogelijk maakt zwaar vrachtverkeer beter te laten doorstromen wanneer zij een verkeerslicht naderen. Een eenvoudige app op de boordcomputer van Rietveld of de smartphone van de chauffeur, maakt hiertoe contact met de verkeersregelinstallatie (VRI) die door Dynniq is opgewaardeerd naar een intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI).

De provincie Noord-Holland wil de komende jaren 260 provinciale verkeerslichten vervangen door een slimme variant. Dat verbetert de doorstroming en levert milieuvoordelen op. Eind 2018 hebben Provinciale Staten € 4,725 miljoen gereserveerd voor de versnelde uitrol van deze slimme verkeerslichten. Dit jaar staan er nog 120 stuks in de planning, onder andere in Almere, Amsterdam, Amstelveen, Haarlem en de Haarlemmermeer. Uiteindelijk is het doel om alle 5.500 kruispunten met verkeerslichten in Nederland uit te rusten met slimme verkeerslichten.

De integratie met de boordcomputer van Rietveld koppelt de voertuigdata uit de CANbus aan andere beschikbare data en maakt inzichtelijk hoeveel tijd, brandstofverbruik en CO2-uitstoot er bespaart wordt door het gebruik van GreenFlow.

Kom naar de kennissessie en ontdek waarom ook uw transportonderneming kan besparen en verduurzamen met GreenFlow.
We zien u graag bij onze lezing!

Vraag hier gratis tickets aan voor een bezoek aan Transport Compleet.