Ladingszekering en effecten van verkeerde belading

John van Oers, Directeur V-TAS / Nooteboom Academy verzorgt een interactieve presentatie, waarbij het publiek actief betrokken wordt in de presentatie, wordt ingegaan op het thema ladingszekering met als speerpunt het exceptioneel vervoer.

Aspecten als keuze van de juiste voertuigcombinatie voor een specifieke belading, de wijze van beladen en het zekeren van de lading komen hierbij aan bod. Met het NoVAB Aslast Berekeningsprogramma wordt inzicht gegeven wat de effecten van ladingen op aslasten zijn en hoe aslastoverschrijding voorkomen kan worden. Deze kennissessie is niet alleen van belang voor de Chauffeurs in het kader van de Code95 trainingen, maar zeker ook voor planners en management van transportbedrijven. In navolging op deze kennissessie geeft de Nooteboom Academy tijdens deze beurs demonstraties op het buitenterrein op o.a. het gebied van ladingszekering waarbij de bezoeker in de gelegenheid wordt gesteld om aan deze praktijk sessies deel te nemen.

Vraag hier gratis tickets aan voor een bezoek aan Transport Compleet.