Vakbeurs Vollegrond 2018

De voedingsbodem voor de vollegrondstuinbouw

 

 

De eerste editie van Vakbeurs Vollegrond heeft plaatsgevonden op 28 en 29 november 2018 in Evenementenhal Venray.
Wij willen alle exposanten en bezoekers bedanken voor hun deelname/bezoek en enthousiasme. Bekijk hier de sfeerimpressie!

 

 

 
 

Vakbeurs Vollegrond is hét evenement voor de vollegrondstuinbouw. De beurs heeft een nationale focus en alle facetten uit de sector komen aan bod. Een vruchtbare bodem voor alle vollegrondsteelten. 

De nieuwste ontwikkelingen en slimme technologieën zorgen er de komende jaren voor dat de Nederlandse tuinbouw grote stappen voorwaarts zet. De belangrijkste speerpunten van Vakbeurs Vollegrond zijn kennis, innovatie en beleving. Er worden demonstraties, kennissessies, workshops en proeverijen georganiseerd. Laat bezoekers zien wat u in huis heeft!

Tijdens de beurs worden onder andere de volgende thema's uitgelicht: 

Gewasbescherming: de nieuwste ontwikkelingen en slimme technologieën
Weersinvloeden
Wet- en regelgeving (milieukwesties)
Innovaties en nieuwe technieken (o.a. robotisering, automatisering)
Werkgelegenheid / personeelszaken

 

Ontmoet professionals uit de gehele vollegrondssector

Ontmoet professionals uit de gehele vollegrondssector

Vakbeurs Vollegrond heeft een breed focusgebied. U komt tijdens de beurs in contact met professionals uit de gehele vollegrondstuinbouwsector. Het gros van de bezoekers is beslissingsbevoegd. Een unieke mogelijkheid om telers en kwekers van diverse teelten te ontmoeten.

Deel uw kennis

Deel uw kennis

Bezoekers hebben behoefte aan workshops en willen op de hoogte blijven van alles wat speelt in de vollegrondstuinbouw. Haal meer uit uw beursdeelname door hierop in te spelen. Vakbeurs Vollegrond biedt u als exposant verschillende mogelijkheden om uw kennis of innovaties te delen met de sector.

Exposantenprofiel

De exposanten van Vakbeurs Vollegrond zijn alle partijen die vollegrondstelers en -kwekers nodig hebben voor het produceren en vermarkten van hun gewassen. Dit zijn onder andere fabrikanten, importeurs, leveranciers en groot- en tussenhandelaren uit de volgende segmenten: 

Bezoekersprofiel

De primaire bezoekersdoelgroep van Vakbeurs Vollegrond bestaat uit telers en kwekers die actief zijn in de vollegrondstuinbouw:  

Actueel

Beursprogramma

Dag 1   woensdag 28 november 2018 13.00 - 21.00 uur
11.30 - 13.00

René Boots, agrarisch bedrijfsadviseur bij ABAB Accountants en Adviseurs, en Ulko Stoll, initiatiefnemer van V/d Grond en Vollegrondsgroente.net, verzorgen een workshop met fiscale tips, bedrijfsontwikkeling en fiscale maatregelen die mogelijk zijn als gevolg van droogte in 2018. Een zeer actueel onderwerp, gezien de droge en hete zomer die we achter de rug hebben. Geïnteresseerden voor deze workshop dienen zich aan te melden via www.vollegrondsgroente.net in het blokje gewasnetwerkdagen.

Ulko Stoll en René Boots
13.30 - 14.30

Hans van der Staak, docent bodemkunde en bemesting bij MBO Helicon Boxtel en agronoom bij familiebedrijf Den Ouden Groep uit Schijndel, geeft een interactieve lezing over bodemvruchtbaarheid en kringlooplandbouw. 

Kringlooplandbouw en bodemvruchtbaarheid gaat dat wel samen? De minister van landbouw, Carola Schouten, geeft aan dat we naar een kringlooplandbouw moeten gaan, maar past dit wel binnen het streven van land- en tuinbouwers om hun bodemvruchtbaarheid te verhogen? Om hier op in te gaan moeten we eerst weten wat bodemvruchtbaarheid nu exact is, aan de hand van de lezing wordt dit duidelijk. Daarna wordt gekeken welke kringlopen hierin gesloten kunnen worden zonder dat we geweld doen aan de beperkingen die de aarde heeft, oftewel blijven we hiermee binnen planetaire grenzen. De kernvraag hierbij is: Kunt u als boer of tuinder volgens deze methode een gezond en economisch rendabel gewas verbouwen? 

Aansluitend aan de lezing kunt u deelnemen aan de excursie 'productie van bodemverbeteraars'. Hieronder vindt u meer informatie over de excursie en het aanmeldformulier. 

Hans van der Staak
15.00 - 15.30

Altjo Medema, key accountmanager bij Dacom, geeft een lezing over ‘Precisielandbouw, nu en in de toekomst’. Tijdens deze lezing zal o.a. aan bod komen hoe diverse modellen (ziektemanagement, irrigatiemanagement, insectenmanagement & het gewasgroeimodel) een meerwaarde bieden voor teeltregistratie en hoe dit in de toekomst geautomatiseerd kan worden.

Altjo Medema
15.45 - 16.15

Bram Vroegop, imker bij Bejo Zaden B.V., geeft een lezing over de belangrijke rol die bijen spelen in de bestuiving van planten. Bram is zelf actief in vermeerdering van bijen en onderzoek en vertelt hoe het werkt.

Bram Vroegop
16.30 - 17.00

Jan Vullings, hoofdredacteur Groenten & Fruit en Boerderij, gaat met u in debat over de rol van de media. Hoe opereert de journalistiek? Welke keuzes maakt de redacteur? Miskleunen, schandalen, fraude trekken veelal de aandacht. Hoe kan de sector daar het beste op reageren? In de discussie komen ook TopCrop en PlanetProof ter sprake.

Jan Vullings
17.15 - 17.45

 Judith Oerlemans, technical specialist, en Etienne van Regenmortel, salesmanager, van Jadis Agri B.V. geven een lezing over EVR. Dit biologische product draagt bij aan de bescherming van gewassen tegen schimmels, insecten, slakken en andere externe invloeden. Het bevordert de vitaliteit van de bodem. Verder is EVR een biologische uitvloeier.

Judith Oerlemans en Etienne van Regenmortel
18.00 - 18.30

Lennard Bos, Agronoom van Ekompany International, geeft een lezing over de werking van Gecontroleerd Vrijkomende Meststoffen voor de vollegrondsteelten. Ook komen de resultaten van onafhankelijke veldproeven aan bod.

 

Lennard Bos
18.45 - 19.45

Hans van der Staak, docent bodemkunde en bemesting bij MBO Helicon Boxtel en agronoom bij familiebedrijf Den Ouden Groep uit Schijndel, geeft een interactieve lezing over bodemvruchtbaarheid en kringlooplandbouw. 

Kringlooplandbouw en bodemvruchtbaarheid gaat dat wel samen? De minister van landbouw, Carola Schouten, geeft aan dat we naar een kringlooplandbouw moeten gaan, maar past dit wel binnen het streven van land- en tuinbouwers om hun bodemvruchtbaarheid te verhogen? Om hier op in te gaan moeten we eerst weten wat bodemvruchtbaarheid nu exact is, aan de hand van de lezing wordt dit duidelijk. Daarna wordt gekeken welke kringlopen hierin gesloten kunnen worden zonder dat we geweld doen aan de beperkingen die de aarde heeft, oftewel blijven we hiermee binnen planetaire grenzen. De kernvraag hierbij is: Kunt u als boer of tuinder volgens deze methode een gezond en economisch rendabel gewas verbouwen? 

Hans van der Staak
20.00 - 20.30

Bram Vroegop, imker bij Bejo Zaden B.V., geeft een lezing over de belangrijke rol die bijen spelen in de bestuiving van planten. Bram is zelf actief in vermeerdering van bijen en onderzoek en vertelt hoe het werkt.

Bram Vroegop
Dag 2   donderdag 29 november 2018 13.00 - 21.00 uur
13.30 - 14.30

Hans van der Staak, docent bodemkunde en bemesting bij MBO Helicon Boxtel en agronoom bij familiebedrijf Den Ouden Groep uit Schijndel, geeft een interactieve lezing over bodemvruchtbaarheid en kringlooplandbouw. 

Kringlooplandbouw en bodemvruchtbaarheid gaat dat wel samen? De minister van landbouw, Carola Schouten, geeft aan dat we naar een kringlooplandbouw moeten gaan, maar past dit wel binnen het streven van land- en tuinbouwers om hun bodemvruchtbaarheid te verhogen? Om hier op in te gaan moeten we eerst weten wat bodemvruchtbaarheid nu exact is, aan de hand van de lezing wordt dit duidelijk. Daarna wordt gekeken welke kringlopen hierin gesloten kunnen worden zonder dat we geweld doen aan de beperkingen die de aarde heeft, oftewel blijven we hiermee binnen planetaire grenzen. De kernvraag hierbij is: Kunt u als boer of tuinder volgens deze methode een gezond en economisch rendabel gewas verbouwen? 

Aansluitend aan de lezing kunt u deelnemen aan de excursie 'productie van bodemverbeteraars'. Hieronder vindt u meer informatie over de excursie en het aanmeldformulier. 

Hans van der Staak
15.00 - 15.30

Arjen_Smeenge1.pngArjen Smeenge, accountmanager bij Dacom, geeft een lezing over ‘Precisielandbouw, nu en in de toekomst’. Tijdens deze lezing zal o.a. aan bod komen hoe diverse modellen (ziektemanagement, irrigatiemanagement, insectenmanagement & het gewasgroeimodel) een meerwaarde bieden voor teeltregistratie en hoe dit in de toekomst geautomatiseerd kan worden.

Arjen Smeenge
15.45 - 16.15

Bram Vroegop, imker bij Bejo Zaden B.V., geeft een lezing over de belangrijke rol die bijen spelen in de bestuiving van planten. Bram is zelf actief in vermeerdering van bijen en onderzoek en vertelt hoe het werkt.

Bram Vroegop
16.30 - 17.00

 Judith Oerlemans, technical specialist, en Etienne van Regenmortel, salesmanager, van Jadis Agri B.V. geven een lezing over EVR. Dit biologische product draagt bij aan de bescherming van gewassen tegen schimmels, insecten, slakken en andere externe invloeden. Het bevordert de vitaliteit van de bodem. Verder is EVR een biologische uitvloeier.

Judith Oerlemans en Etienne van Regenmortel
17.15 - 17.45

Theo van Loon, Commercieel Directeur van Ekompany International, geeft een lezing over de werking van Gecontroleerd Vrijkomende Meststoffen voor de vollegrondsteelten. Ook komen de resultaten van onafhankelijke veldproeven aan bod.

Theo van Loon
18.45 - 19.45

Hans van der Staak, docent bodemkunde en bemesting bij MBO Helicon Boxtel en agronoom bij familiebedrijf Den Ouden Groep uit Schijndel, geeft een interactieve lezing over bodemvruchtbaarheid en kringlooplandbouw. 

Kringlooplandbouw en bodemvruchtbaarheid gaat dat wel samen? De minister van landbouw, Carola Schouten, geeft aan dat we naar een kringlooplandbouw moeten gaan, maar past dit wel binnen het streven van land- en tuinbouwers om hun bodemvruchtbaarheid te verhogen? Om hier op in te gaan moeten we eerst weten wat bodemvruchtbaarheid nu exact is, aan de hand van de lezing wordt dit duidelijk. Daarna wordt gekeken welke kringlopen hierin gesloten kunnen worden zonder dat we geweld doen aan de beperkingen die de aarde heeft, oftewel blijven we hiermee binnen planetaire grenzen. De kernvraag hierbij is: Kunt u als boer of tuinder volgens deze methode een gezond en economisch rendabel gewas verbouwen? 

Hans van der Staak
20.00 - 20.30

Bram Vroegop, imker bij Bejo Zaden B.V., geeft een lezing over de belangrijke rol die bijen spelen in de bestuiving van planten. Bram is zelf actief in vermeerdering van bijen en onderzoek en vertelt hoe het werkt.

Bram Vroegop

Opbouwdagen: maandag 26 november 2018 08:00 - 17.00 uur, dinsdag 27 november 2018 08:00 - 17.00 uur

Afbouwdagen: donderdag 29 november 2018 21:15 - 00.00 uur, vrijdag 30 november 2018 07:00 - 12.00 uur

Aanvullende beursinformatie

Excursie productie van bodemverbeteraars

Als aanvulling op Vakbeurs Vollegrond biedt de beursorganisatie een interessante excursie aan om de trots van de regio te laten zien. Bij Den Ouden Locatie Land van Cuijk in Haps (15 minuten vanaf Venray) worden op een duurzame manier groene stromen verwerkt tot de meest hoogwaardige bodemverbeteraars en groencompost (RHP-compost). De excursie bestaat o.a. uit een deskundige rondleiding langs de verschillende productieprocessen en bodemverbeteraars.

Deze excursie wordt georganiseerd op beide beursdagen en hieraan kunt u als teler of kweker in open teelten, na aanmelding, kosteloos deelnemen. Het vervoer van en naar de excursie met een touringcar is inclusief. Deze excursie is een initiatief van Easyfairs Evenementenhal en Den Ouden Groep en kan perfect worden gecombineerd met een beursbezoek.

Den Ouden Groep, een familiebedrijf uit Schijndel (NB), biedt een totaalconcept voor Bodemverbeteraars, Bodembemesting (Ferm O Feed), Bodemveiligheid (Bodac), Binnenstedelijke herinrichting, Betonaanleg en Biobrandstoffen. www.denoudengroep.com.

Tijdschema:
Op beide beursdagen vertrekt de touringcar om 14:45 uur vanaf Evenementenhal Venray.
U bent ongeveer om 17:00 uur weer terug bij Evenementenhal Venray, zodat u nog voldoende tijd heeft om Vakbeurs Vollegrond te bezoeken. 

Het aanmeldformulier voor de excursie vindt u op de bezoekerspagina van deze website: https://booking.evenementenhal.nl/nl/vakbeurs-vollegrond-2018/venray 

 

   

Sfeerimpressie Vakbeurs Vollegrond 2018

Deze Full Service Formule maakt ons uniek

  • Een compleet opgebouwde, afgewerkte en schoongemaakte standunit: vloeroppervlak, wanden, frieslijst met naamsvermelding, verlichting door duospots en vloerbedekking
  • Samen met uw relaties kunt u onbeperkt gebruik maken van de exclusieve catering op de diverse terrassen op de beursvloer
  • Twee standhoudersbadges inclusief maaltijden in het standhoudersrestaurant
  • De uitnodigingsservice
  • Evenementenhal App – Volg uw leads

Volg ons op social media

Het projectteam van deze beurs

Een ervaren, veelzijdig topteam van beursspecialisten staat voor u klaar. Zij weten door hun uiteenlopende achtergronden haarfijn hoe u een succesvolle beurs organiseert. Een die naadloos aansluit bij uw boodschap én doelgroep. Samen halen we het maximale uit uw beursmoment.

Jeroen Ensink
Jeroen Ensink
Adviseur
Stuur mij een e-mail
Mariëlle Schonewille
Mariëlle Schonewille
Head of Cluster
+31 (0)523 - 289 847
Stuur mij een e-mail
Fleur Lentjes
Fleur Lentjes
Marketeer
+31 (0)523 - 289 825
Stuur mij een e-mail