Ekompany International toont Ekote Meststoffen in innovatieroute

Gewasvoeding op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid

Ekote Gecontroleerd Vrijkomende Meststoffen voor Vollegrondsteelten

Ekote Meststoffen geven de juist de hoeveelheid voeding af aan de plant, op het juiste moment in de groeicyclus. Ekote Meststoffen zijn voorzien van een dunne coating. Deze coating zorgt ervoor dat de nutriënten in de korrel op een gecontroleerde manier beschikbaar komen voor de plant. Dit wordt het “afgiftepatroon” genoemd. De snelheid van de afgifte wordt bepaald door de bodemtemperatuur en duurt minimaal 2 maanden en maximaal 20 maanden (teelt afhankelijk)  Doordat niet alle nutriënten in één keer beschikbaar komen voor de plant (zoals bij conventionele bemesting) wordt uitspoeling en vervluchtiging van meststoffen drastisch verminderd. Daarnaast ervaart de plant bij gecontroleerde voeding minder stressmomenten waardoor de kwaliteit van het gewas toeneemt.  Door de verhoogde efficiëntie van de meststof (er zijn meer nutriënten beschikbaar voor de plant) is het mogelijk om minder mest toe te dienen, met behoud of verbetering van opbrengst en kwaliteit.

Ekote is inmiddels uitvoerig getest in vollegrondsteelten zoals Asperge, Prei, Kool, Aardbei, Blauwe Bes, Mais, Suikerbieten, Aardappelen en diverse vollegronds Boomkwekerij gewassen. Uitgangspunten bij het kiezen van de juiste bemesting is altijd het gewas, waarop de meststof wordt afgestemd. Onafhankelijke proeven laten zien dat met een reductie in dosering van meststoffen vergelijkbare of betere resultaten worden gehaald op gebied van opbrengst en kwaliteit. Meer weten over onze praktijkervaringen? Bezoek onze stand op de Vakbeurs Vollegrond!

Standnummer Ekompany International: D105