2e spreker VTU Vakdag: FORUM BEFA directeur Udo Gentgen

Met Udo Gentgen, directeur van de Duitse beursorganisator FORUM BEFA, heeft de organisatie van de VTU Vakdag zich verzekerd van een tweede topspreker op 26 september 2018. Gentgen, die onder meer verantwoordelijk is voor de grote vierjaarlijkse vakbeurs in de Messe Düsseldorf, belicht tijdens de VTU Vakdag vanuit zijn ruim 25-jarige ervaring in de Duitse uitvaartbranche talloze ontwikkelingen die zeker ook voor ons land gelden.

“De manier waarop er in de Duitse uitvaartbranche wordt omgegaan met veranderingen vertoont op tal van onderdelen overlappingen met Nederland“, vertelt Jos Weijs, VTU-bestuurslid en voorzitter van de beurscommissie. “En die internationale visie past uitstekend in het concept van onze Vakdag. Dat bleek ook uit de resultaten van de eerder verstuurde enquête.

Internationale samenwerkingen
Als VTU zijn we verheugd dat we ook internationaal steeds meer organisaties weten te betrekken die ook aanwezig zijn tijdens onze Vakdag. Ook dát biedt meerwaarde. Zo hebben we ons inmiddels verzekerd van een samenwerking met de organisaties van de internationale vakbeurzen Tan Expo uit Italië, de Belgische Funeral Expo in Brussel, de BEFA in Duitsland en de National Funeral Exhibition NFE die in Engeland wordt gehouden.

Kennisoverdracht
De VTU Vakdag 2018 richt zich naast netwerken en een gevarieerd aanbod van exposanten, vooral ook op kennisoverdracht. We willen de bezoekers daadwerkelijk handvatten bieden om verder te ondernemen en/of ideeën op te doen, vertelt Jos Weijs. De sprekers die wij inmiddels al hebben vastgelegd, zijnbedrijvendokter’ Guido Thys en nu dus FORUM BEFA directeur Udo Gentgen. En we zijn nog bezig met meer sprekers.

VTU Vakdag
De ééndaagse VTU Vakdag wordt gehouden op initiatief van de VTU; de organisatie ligt bij Easyfairs Evenementenhal in Gorinchem (Franklinweg 2, Gorinchem). Deelname aan de VTU Vakdag staat open voor zowel leden als niet-leden van de VTU. De toegangsprijs voor bezoekers is € 25,- per persoon. Voor meer informatie: www.vtuvakdag.nl.